Dik.nl bevat affiliate links. We ontvangen mogelijk een commissie als u een aankoop doet via deze links.

Hoe kun je duurzaam investeren?

Hoe kun je duurzaam investeren?

Laatst bijgewerkt: 5 oktober 2022

Om onze gezamenlijke CO2-uitstoot te reduceren zal iedereen stappen moeten zetten. Dat betekent dat we anders moeten gaan consumeren. Zo zullen we minder vlees moeten eten en bijvoorbeeld minder vaak op (vlieg)vakantie moeten gaan. Maar we moeten ook anders gaan investeren. Uiteindelijk zal de grote verandering naar een duurzaam klimaat ook gefinancierd moeten worden. Door duurzaam te investeren kan je een mooi en stabiel rendement behalen en draag je tegelijkertijd ook bij aan een beter klimaat.

Daarnaast is duurzaam investeren ook het investeren van de toekomst. Vervuilende bedrijven hebben zeer waarschijnlijk hun langste tijd gehad. Het businessmodel van deze bedrijven is er een van het verleden. De toekomst vereist een modern, niet vervuilend, businessmodel.

Om een voorbeeld te geven: Shell is een bedrijf dat zich bijna volledig richt op het winnen en verwerken van fossiele brandstoffen. Niet alleen zal de vraag naar deze brandstoffen zeer waarschijnlijk minder worden, de brandstoffen raken ook gewoon op.

Door duurzaam te investeren investeer je in oplossingen die werken en blijvend zijn. Oplossingen die niet alleen een bijdrage leveren aan een beter klimaat, maar ook op de lange termijn renderend zijn. Zo gaan maatschappelijk bewust investeren en een goed rendement behalen hand in hand. De vraag die opkomt als je duurzaam wilt gaan investeren is: hoe doe ik dat dan? Daarom geven we je in dit artikel een aantal tips om duurzaam te gaan investeren.


Duurzaam investeren begint bij je eigen woning

Als je de mogelijkheden hebt om duurzaam te investeren dan is het wellicht goed om te beginnen bij je eigen woning. Door te investeren in een klimaatneutraal huis breng je je eigen uitstoot omlaag en vergroot je tegelijkertijd de waarde van je woning. Daarnaast daalt je energierekening of heb je zelfs helemaal geen energierekening meer.

Het duurzaam maken van je eigen woning of bedrijf is daarnaast ook nog eens fiscaal aantrekkelijk. Daarnaast is deze optie aantrekkelijk voor mensen die wel rondlopen met de wens om duurzaam te investeren, maar niet het kapitaal daarvoor hebben. Banken kunnen namelijk je hypotheek verhogen als je je woning duurzamer wilt maken. Bij sommige banken ga je zelfs minder rente betalen als je huis duurzamer is.


Stop je geld in een groenfonds

Een veilige manier om je geld te beleggen is door je geld in een groenfonds te stoppen. Banken kunnen speciale groenfondsen oprichten. Vanuit deze zogenaamde groenfondsen kunnen ze leningen verstrekken aan bijvoorbeeld oprichters van windparken of boerderijen die willen verduurzamen. Het rendement dat je op deze investering krijgt is niet heel hoog. Daar staat echter wel een fiscaal voordeel tegenover.

Wie zijn geld in een erkend groenfonds stopt heeft recht op de zogenaamde korting voor maatschappelijke beleggingen. Die korting is best wel aanzienlijk. Als particulier mag je namelijk bijna 60.000 euro in een groenfonds investeren. Deze 60.000 euro is vrijgesteld van de vermogensrendementsheffing. Daarnaast ontvang je over dit bedrag ook nog een extra heffingskorting van 0.7% in box 1 van de inkomstenbelasting. Daarnaast vallen deze fondsen vaak onder het depositogarantiestelsel. Dit houdt in dat je spaargeld gegarandeerd veilig is tot 100.000 euro.

Een groen fonds is niet direct een groenfonds

Het is even van belang om een duidelijk onderscheid te maken. Het is mogelijk om te investeren groene fondsen. Dat is niet noodzakelijkerwijs hetzelfde als een groenfonds. Je hebt alleen recht op de bovengenoemde belastingkortingen als het groene fonds op de lijst van de Belastingdienst voorkomt.

Beleg in groene fondsen

Je geld in een groenfonds stoppen zou je kunnen zien als sparen met een aantrekkelijk belastingvoordeel. Het rendement dat je op deze manier verkrijgt is echter niet veel hoger dan de normale spaarrente. Als je een hoger rendement wilt dan kan je gaan beleggen. Natuurlijk kan je je geld investeren in één of meerdere groene bedrijven, maar je kunt er ook voor kiezen om in een groen fonds te beleggen.

Verschillende banken en beleggingsinstellingen hebben groene fondsen. Groene fondsen vormen een mix van bedrijven die zich bezighouden met groene projecten. Beleggen in duurzame fondsen is een vorm van beheerd beleggen. Je neemt dan een partij in de arm die voor jou het portfolio aan duurzame beleggingen in de gaten houdt.

Door te beleggen in groene fondsen kan je een aantrekkelijk rendement genereren. Hoe hoog dit rendement is, is afhankelijk van het risico dat je wilt nemen. Uiteraard geldt ook hier de algemene regel van het beleggen: hoe hoger het risico, hoe hoger het te verwachten rendement.


Investeer direct in duurzame energie

Het is ook mogelijk om direct te investeren in duurzame energie. Dat kan heel direct door een zonnepaneel of een windmolen te kopen. Die optie is eigenlijk al aan het begin van dit artikel aan de orde gekomen onder het kopje ‘duurzaam investeren begint bij je eigen woning’. Je kan echter meer groene energie opwekken dan je zelf nodig hebt. Bijvoorbeeld door direct te investeren in windmolen- of zonneparken. Deze vorm van beleggen kan een aantrekkelijk rendement opleveren en is zeer geschikt voor kleine particulieren, omdat de instaptarieven laag zijn en omdat er nauwelijks beheerskosten zijn.

Follow This: Koop een aandeel Shell!

Aan het begin van dit artikel werd gezegd dat het huidige businessmodel van Shell eindig is. Er is een initiatief gaande om het businessmodel van Shell (sneller) te wijzigen. Een collectief van investeerders probeert om zoveel mogelijk aandelen Shell te kopen om vervolgens via de aandeelhoudersvergadering een andere koers van het bedrijf af te dwingen. Op dit moment heeft Follow This ruim 650.000 aandelen Shell. Het is mogelijk om een onderdeel te worden van dit initiatief. Op deze manier koop je de facto een vervuilend bedrijf op en probeer je de koers duurzaam te maken. Dat is ambitieus, omdat Shell een groot bedrijf is. Tegelijkertijd is de impact als het lukt ook groot. Je maakt dan van een grote vervuiler een grote groene speler.

Financier innovaties

Grote innovaties komen niet altijd van grote bedrijven. Grote en kleine veranderingen kunnen ook komen van nieuwe start ups die de wereld in meer of mindere mate groener maken. Deze start ups hebben vaak kapitaal nodig om hun producten op de markt. Via crowdfunding kan jij deze bedrijven van kapitaal voorzien om zo duurzame innovaties op de markt te brengen.

Het crowdfunden van innovaties kan een aantrekkelijk rendement opleveren. Her risico van crowdfunden is ook groter dan de meeste andere vormen van duurzaam investeren. Het belangrijkste onderscheid dat je bij crowdfunden moet maken is of je geld leent aan een bedrijf, of dat je in een bedrijf participeert. Geld lenen kan al een aantrekkelijk rendement opleveren (over het algemeen minimaal 6%), maar participeren kan natuurlijk nog veel meer opleveren. Als je bijvoorbeeld mede-eigenaar wordt van een start up die het rendement van zonnepanelen kan vergroten en de innovatie slaagt, dan ben je natuurlijk spekkoper. Uiteraard is de kans dat de innovatie niet slaagt ook aanwezig en dan ben je je geld mogelijk kwijt.


Duurzaam investeren is niet alleen groen investeren

Tot nu toe hebben we het in dit artikel vooral gehad over groen investeren. Dat is niet exact hetzelfde als duurzaam investeren. Duurzaam investeren is namelijk breder dan groen investeren. Onder duurzaam investeren valt bijvoorbeeld ook het investeren in ontwikkelingslanden. Door bijvoorbeeld te investeren in microfinanciering kunnen mensen in ontwikkelingslanden beschikken over kapitaal en zo hun eigen onderneming opstarten.


Beleggen is spreiden, spreiden en spreiden

Als je duurzaam wilt investeren dan is er nog een belangrijke regel die je zou moeten kennen: beleggen is spreiden, spreiden en spreiden. Door te kiezen voor voldoende spreiding zorg je voor een relatief stabiel rendement. Probeer daarom te spreiden tussen beleggingen met een hoog risico en beleggingen met een laag risico, maar kijk ook naar de sectoren waarin je belegt. Beleg bijvoorbeeld niet alleen in windenergie, maar ook in bijvoorbeeld schoon water, of een microkrediet.


7 voorbeelden van groene beleggingen

In dit artikel hebben we een aantal mogelijkheden beschreven om duurzaam te investeren. We sluiten dit artikel af met een lijst waarin we voorbeelden geven van groene beleggingen.

  • Het klimaatneutraal maken van je woning (technisch gezien geen belegging, wel een duurzame investering).
  • Beleg in een Triodos Groenfonds
  • Investeer in een Fair Share Fund
  • Leen geld uit via Lendahand
  • Koop zonnepanelen op een zonnepark
  • Beleg in een groen fonds, bijvoorbeeld het RobecoSAM Sustainable Water Fund
  • Investeer in duurzame start ups via Crowdfunding

Bij deze lijst dient opgemerkt te worden dat deze lijst dient ter illustratie en dat deze lijst geen beleggingsadvies is, dit geldt overigens voor het hele artikel.


Let op: De informatie in dit artikel is puur informatief en niet bedoeld als beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De inhoud in het artikel is gebaseerd op de mening van de redacteur van het artikel.


foto auteur Dik de Graaf
Dit artikel is geschreven door Dik de Graaf

Fanatiek blogger voor Dik.nl en altijd op zoek naar diepgang. Bijt zich helemaal vast in een onderwerp om alles tot in de puntjes uit te zoeken. Gek op reizen, sporten en lezen.

Website
Dit artikel is geplaatst in de volgende categorie(ën): Beleggen Duurzaam Financieel

Suggestie insturen

Opmerkingen, verbeteringen of suggesties op dit artikel? We horen graag van je zodat we de inhoud van dit artikel nog beter kunnen maken. Vul het onderstaande formulier in:


Tip van onze redactie

Copyright Dik.nl 2024 | DIK.NL geeft antwoord op je vraag