Dik.nl bevat affiliate links. We ontvangen mogelijk een commissie als u een aankoop doet via deze links.

Vakantiegeld: hoe weet je hoeveel je krijgt?

Vakantiegeld: hoe weet je hoeveel je krijgt?

Laatst bijgewerkt: 5 oktober 2022

V-A-K-A-N-T-I-E. Het moment waar we de meeste mensen reikhalzend naar uitkijken. Even weg van je collega’s, geen zeurende klanten en al helemaal geen irritante softwareprogamma’s. In gedachten heb je al tien opties voorbij zien komen: Frankrijk of Spanje? Aan de kust of in de bergen? Met de auto of met het vliegtuig? Maar voordat je gaat boeken, heb je eerst geld nodig. Gelukkig heb je in Nederland recht op vakantiegeld, zodat je jouw welverdiende ‘break’ kunt financieren. Maar hoe weet je hoeveel vakantiegeld je krijgt? Wanneer krijg je dit uitbetaald? Moet je nog rekening houden met de belastingdienst? In dit grote ‘vakantiegelddossier’ beantwoorden we een …tal veel gestelde vragen over vakantiegeld.


Wat is vakantiegeld?

Vakantiegeld is een term die wordt gebruikt voor de wettelijke toeslag ‘vakantietoeslag’. De vakantietoeslag bedraagt minimaal 8% van het bruto jaarsalaris. Dus als je €20.000 per jaar verdient, dan zou je in theorie minimaal €1600 vakantietoeslag moeten ontvangen. Let goed op dat het vakantiegeld over het brutoloon wordt berekend. Sommige extra inkomsten staan los van het brutoloon en tellen daardoor niet mee voor het brutoloon, en tellen dus ook niet mee voor de berekening van de vakantietoeslag. Deze posten zijn bijvoorbeeld winstuitkeringen, uitkeringen bij bijzondere gelegenheden, onkostenvergoedingen en eindejaarsuitkeringen. Verder kan de hoeveelheid vakantiegeld, het exacte bedrag in euro’s, afwijken van de 8%. Er zijn namelijk drie aspecten waar je rekening mee moet houden: belastingen, heffingskortingen en de voorwaarden in jouw cao. We zullen deze aspecten stuk voor stuk uitleggen.

Belastingen

De vakantietoeslag is uiteindelijk een onderdeel van jouw totale jaarinkomen. De belastingdienst berekent jouw totale bedrag aan inkomsten (bijvoorbeeld €20.000 brutoloon, €1600 vakantietoeslag en €400 eindejaarsuitkering) en zal hiervoor belasting in rekening brengen. In deze (simplistische en hypothetische) situatie zou je uitkomen op een totaal jaarinkomen van €22.000. Met een belastingtarief van 40%, zou je dus €€13200 overhouden. Waarvan jouw vakantiegeld 0.4x€1600= €640. Om inzicht te krijgen in jouw persoonlijke situatie, adviseren we jou om contact op te nemen met een belastingadviseur of iemand anders die alle belastingregels kan toepassen op jouw situatie.

Heffingskorting

De hoogte van de belasting wordt beïnvloed door de zogeheten heffingskorting en arbeidskorting. Als je weinig verdient, dan krijg je heffingskorting waardoor je minder belasting hoeft te betalen. Bij het berekenen van de heffingskorting wordt het vakantiegeld meegerekend. Dus als jij door de vakantietoeslag meer verdient, dan heb je minder recht op korting. Hierdoor valt de netto vakantietoeslag soms iets lager uit dan dat je van te voren zou verwachten. Ook hier geldt: om inzicht te krijgen in jouw persoonlijke situatie, adviseren we jou om contact op te nemen met een belastingadviseur of iemand anders die alle belastingregels kan toepassen op jouw situatie.


Hoe weet je hoeveel vakantiegeld je krijgt?

Je weet nu in ieder geval al dat je minimaal 8% vakantiegeld ontvangt over je totale, bruto jaarinkomen. Dus als jij weet wat je in een jaar verdient, dan kun je met een simpele rekensom een inschatting maken. Stel, jij verdient €30.000 bruto per jaar, dan tik je 0.08×30.000 in op de rekenmachine en zie je dat je recht hebt op zo’n €2400 vakantietoeslag. Op internet staan overigens een aantal rekentools waar je wat gegevens over je loon kunt invullen. Deze zijn iets uitgebreider dan het rekensommetje dat we daarnet schetsten. Maar, om écht zeker te weten hoe hoog het bedrag vakantiegeld is, moet je nog een paar extra stappen nemen. Deze stappen leggen we hieronder uit.

Lees de voorwaarden in de CAO

De meeste branches en sectoren hebben een eigen cao. Oftewel, een collectieve arbeidsovereenkomst. Werkgevers binnen de branche moeten er op z’n minst voor zorgen dat hun arbeidsvoorwaarden overeenkomen met de voorwaarden uit de cao. In de cao staat bijvoorbeeld het minimumaantal vakantiedagen, het minimumloon maar óók de vakantietoeslag.

Bekijk je loonstrookje

Elke uitbetaling van loon gaat gepaard met een loonstrookje. Op dit loonstrookje staat altijd je bruto- en je nettoloon. Bovendien staat onderaan het loonstrookje een overzicht van jouw vakantiegeld. Kijk maar eens goed naar onderstaande loonstrook:

loonstrook vakantiegeld

Bron: gewoongeld

Zoals je ziet, staat rechtsonder in de hoek de post ‘saldovakantiegeld’. Er staan daarnaast twee kolommen: periode en cumulatief. Periode staat voor het vakantiegeld dat je met de gewerkte uren van de loonstrook hebt opgespaard. Cumulatief staan voor de uren die je in totaal hebt opgebouwd. In dit geval is dit de eerste loonstrook van deze persoon, hij/zij heeft nog niets opgebouwd. Daarom staat het bedrag vakantiegeld periode gelijk aan het bedrag vakantiegeld cumulatief. Jouw loonstrookje ziet er misschien iets anders uit, maar bevat als het goed is wel ergens informatie over het vakantiegeld.

Vraag het!

Als je moeite hebt met het lezen van je loonstrookje, dan adviseren we je om advies te vragen aan iemand van de administratie- of salarisafdeling. Het is een kleine moeite, deze mensen werken dagelijks met loonstroken en rekeningen. Nadat je dit hebt gevraagd weet je voor de rest van het jaar waar je aan toe bent! Daarnaast is het handig om advies te vragen als je niet in een ‘reguliere’ situatie zit. Als je bijvoorbeeld halverwege het jaar van werkgever wisselt, of als er een andere omstandigheid is waardoor je niet een volledig jaar inkomsten hebt uit dezelfde bron.


Wanneer wordt vakantiegeld uitgekeerd?

Vakantiegeld wordt meestal opgebouwd tussen mei en mei. De uitbetaling vindt altijd plaats in mei of in juni. Werkgevers zijn verplicht om het vakantiegeld maximaal 30 juni te betalen.

Wat gebeurt er als ik eerder uit dienst ga? 

Deze situatie hebben we kort aangestipt. Zodra je stopt bij een werkgever, wordt jouw opgebouwde vakantiegeld, samen met vakantiedagen die je nog niet hebt gebruikt, opgeteld en toegevoegd aan een eindafrekening. Op deze eindafrekening staan alle administratieve zaken verwerkt (vergoedingen die je nog krijgt, dingen die je nog moet betalen et cetera). Daarna, als je bij een nieuwe werkgever aan de slag gaat, bouw je het vakantiegeld weer vanaf 0 op. 

Kun je vakantiegeld eerder aanvragen of ‘opsparen’?

Vakantiegeld wordt op een vast moment per jaar uitbetaald. Helaas is het niet mogelijk om de uitbetaling op een ander moment plaats te laten vinden. Je kunt dus niet tussendoor ‘even’ €100 vakantiegeld opnemen. Je moet wachten tot het vaste uitbetalingsmoment. Daarnaast kun je vakantiegeld niet ‘opsparen’. Je kunt dus niet vijf jaar lang vakantiegeld niet laten uitbetalen en na vijf jaar ineens alles krijgen. Als je dat graag wil, dan raden we je aan om het spaargeld vast te zetten op een rekening waar je alleen op kan storten, maar waar je geen geld vanaf kunt halen.

Wat moet ik doen als mijn werkgever niet uitbetaalt?

De werkgever wordt door de wet gedwongen om het vakantiegeld niet later dan 30 juni te betalen. Als de werkgever dit niet betaalt, dan raden we je aan om de werkgever hierop te attenderen en om opheldering te vragen. Als er niet betaald wordt, of veel later betaald wordt, terwijl dit indruist tegen jouw rechten, dan raden we je aan om juridische stappen te ondernemen. De rechter kan een boete opleggen van 5% tussen dag 4 (4 juli) en dag 8 (8 juli). Elke dag na 8 juli betaalt de werkgever een boete van 1%. In totaal kan een werkgever maximaal 50% boete betalen over de verlate betaling.


Wie heeft er recht op vakantiegeld?

Als je in Nederland een inkomen ontvangt, heb je recht op vakantiegeld. Het maakt hierbij niet uit of je dit inkomen uit loon of inkomen uit een uitkering ontvangt. Ook als je (langdurig) ziek bent, bouw je gewoon vakantiegeld op. Opgebouwd vakantiegeld komt ook niet te vervallen. Stel dat je werkgever je ontslaat, dan heb je dus recht op het vakantiegeld dat je tot je ontslag hebt opgebouwd. Dit opgebouwde vakantiegeld betaalt je (ex-)werkgever dan vaak samen met het laatste loon uit.

Mensen met een 0-urencontract

Met een 0-urencontract heb je nog steeds een werknemer-werkgeversrelatie. Dit betekent dat de werkgever verplicht is om jou minimaal 8% van de gewerkte uren vakantiegeld uit te keren. Het is alleen lastiger inschatten hoeveel je zal krijgen, omdat je uren waarschijnlijk fluctueren. De ene week 2 uur, de andere week 15 uur. Let op: vaak gaat de uitbetaling bij 0-urencontracten er anders aan toe. Het brutoloon houdt vaak al rekening met vakantiegeld. Dat betekent dat het brutoloon automatisch 8% hoger is, in plaats van dat deze 8% wordt opgespaard en wordt uitbetaald.

Mensen met een uitkering

Als je een Wajong-, WW-, WIA- of WAO-uitkering krijgt, dan bouw je vakantiegeld op. De hoogte van het vakantiegeld en de maand van uitbetaling is gelijk aan ieder ander. De uitzondering geldt voor mensen die een ziektewetuitkering hebben. Zij krijgen een maandelijkse uitkering met inbegrip van het vakantiegeld.

Mensen met (langdurige) ziekte of arbeidsconflict

Over elk uur dat jouw loon wordt doorbetaald, ontvang jij vakantietoeslag. Dus als jij ziek bent, maar je hebt loondoorbetaling, dan heb jij aanspraak op vakantiegeld. Dat geldt ook  voor sommige arbeidsconflicten. Als jij een arbeidsconflict hebt waarbij de verantwoordelijkheid bij de werkgever komt te liggen, en jij wordt doorbetaald, dan zal het vakantiegeld evengoed moeten worden betaald.


Wat moet je kopen van je vakantiegeld?

Vakantiegeld is een extra geldbedrag waar je recht op hebt als je een arbeidsovereenkomst hebt. Zoals we hebben uitgelegd, is dit vastgesteld in de wet. Oorspronkelijk is deze sociale regeling in het leven geroepen om mensen te helpen ‘sparen’. Veel mensen hebben moeite met sparen voor de lange termijn. Het geld dat ze voor de vakantie opzij hebben gelegd, wordt makkelijk uitgegeven aan andere onverwachte uitgaven. Zoals een reparatie van de koelkast, nieuwe televisie of iets anders. Met de vakantiegeldregeling spaart de werkgever als het ware ‘namens’ de werknemer. Gedurende het hele jaar zet de werkgever geld opzij, om het vervolgens in mei of juni uit te betalen. Dat is natuurlijk niet toevallig, want dit net vóór de periode dat veel mensen op vakantie gaan.

Je hoeft het geld niet aan vakantie uit te geven

Het is niet verplicht om het vakantiegeld daadwerkelijk uitgegeven aan een vakantie. Sterker nog, het is helemaal aan jou wat je met het vakantiegeld doet. Sommige mensen boeken er een vakantie van, anderen kopen nieuwe kleren. Weer een groep mensen zet het geld opzij om te sparen, of gebruikt het voor een verbouwing in het huis. Kortom: geef het vakantiegeld naar eigen inzicht uit!

 


Bekijk ook deze gerelateerde artikelen


foto auteur Anne von Gleich
Dit artikel is geschreven door Anne von Gleich

Anne is freelance tekstschrijver en content marketeer bij Sans Plus. Met oog voor detail en hart voor de doelgroep brengt ze elk verhaal tot leven.

Website LinkedIn
Dit artikel is geplaatst in de volgende categorie(ën): Financieel Werk

Suggestie insturen

Opmerkingen, verbeteringen of suggesties op dit artikel? We horen graag van je zodat we de inhoud van dit artikel nog beter kunnen maken. Vul het onderstaande formulier in:


Tip van onze redactie

Thuisverdiener
Copyright Dik.nl 2024 | DIK.NL geeft antwoord op je vraag