Dik.nl bevat affiliate links. We ontvangen mogelijk een commissie als u een aankoop doet via deze links.

Alles wat je moet weten over huurtoeslag

Alles wat je moet weten over huurtoeslag

Laatst bijgewerkt: 5 oktober 2022

Vroeg of laat ga je er aan geloven; een eigen huis/studio of appartement. In de regel heb je dan twee opties: kopen of huren. Of je een huis kunt kopen is afhankelijk van tal van zaken. Je inkomen uiteraard, maar bijvoorbeeld ook je eigen inleg. Daarom is het niet voor iedereen mogelijk om direct een huis te kopen, al zal het voor de meesten toch wel de voorkeur hebben.

Een woning huren is tenslotte enerzijds vrijheid-blijheid (je kunt van de ene dag op de andere besluiten om de woning te verlaten, iets wat met een koopwoning natuurlijk niet zo snel gaat), maar tegelijkertijd gooi je maandelijks je geld in een bodemloze put. De woning wordt immers nooit jouw eigendom. Hij blijft in het bezit van de huidige eigenaar. Gelukkig leef je in Nederland en is er een regeltje die ‘de pijn’ een klein beetje verzacht: huurtoeslag. Maar wat is dat dan precies? Wanneer heb je er recht op? En hoeveel huurtoeslag kun je precies ontvangen? We zochten het voor je uit en schreven dit artikel met ALLES wat je moet weten over huurtoeslag!


We geven je in dit artikel antwoord op de volgende vragen:


Wat is huurtoeslag precies?

Het kan je niet ontgaan zijn: we leven in een prachtig land. Een welvarend land. Waar omgekeken wordt naar iedereen. Jong of oud. Blank of gekleurd. Man of vrouw. Het maakt helemaal niets uit voor de Nederlandse grondwet. Iedereen moet gelijke kansen hebben en heeft recht op een degelijk bestaan. Voor de minderbedeelden zijn er zodoende tal van voordeeltjes die helpen bij het minimale inkomen dat ze vergaren. Want Nederland is dan wel een mooi land; het is in vergelijking met veel andere landen ook peperduur om er te leven.

Woonlasten vormen een wezenlijk onderdeel van onze maandelijkse uitgaven, ongeacht of je nu een woning hebt gekocht of een woning huurt. Over het algemeen zijn het de minderbedeelden die een woning huren en met de huidige verhuurprijzen wordt het vaak lastig om iedere maand de eindjes aan elkaar te knopen. In de verzorgingsstaat die Nederland is, wordt er bij geschoten door de overheid indien dit nodig is. Een gedeelte van de belastingcenten die de Belastingdienst jaarlijks ontvangt gaat namelijk naar het potje ‘huurtoeslag’. Mensen die het nodig hebben kunnen deze toeslag ontvangen. Dus om een lang verhaal kort en concreet te maken: huurtoeslag is een tegemoetkoming van de overheid in de huurkosten, zodat ook de minderbedeelden betaalbaar kunnen wonen in Nederland.


Wat zijn de voorwaarden voor huurtoeslag?

Alhoewel deze maatregel voor iedereen wel interessant lijkt, ontvangt niet iedereen zomaar huurtoeslag. Je zult aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen om de tegemoetkoming te kunnen ontvangen. Tevens gelden deze voorwaarden voor je eventuele toeslagpartner en/of medebewoners. Concreet zijn dit de voorwaarden waaraan voldaan zal moeten worden:

 • Je bent 18 jaar of ouder.
 • Jij en de verhuurder hebben een huurcontract getekend.
 • Je huurt een zelfstandige woonruimte.
 • Je betaalt de huur en kunt dit aantonen met bankafschriften.
 • Jij, je eventuele toeslagpartner en/of medebewoners staan bij de gemeente ingeschreven op je woonadres.
 • Jij, je eventuele toeslagpartner en/of medebewoners hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • Je huur, (gezamenlijke) inkomen en vermogen zijn niet te hoog.

De meeste voorwaarden hierboven spreken voor zich. Een aantal voorwaarden zullen we hieronder nader toelichten.

Zelfstandige woonruimte

Om huurtoeslag te kunnen ontvangen moet je een zelfstandige woonruimte huren. Dit lijkt klip en klaar, maar dit is het (soms) niet. Een woonboot is bijvoorbeeld een zelfstandige woonruimte, maar je kunt er geen huurtoeslag voor aanvragen. In de basis ziet de Belastingdienst een woning met een eigen toegangsdeur (die je van binnen en buiten op slot kunt doen) als eigen woning. In de woning moet dan in ieder geval aanwezig zijn:

 • een eigen woon(slaap)kamer.
 • een eigen keuken met aanrecht, aan- en afvoer voor water en een aansluitpunt voor een kooktoestel.
 • een eigen toilet met waterspoeling.

Verwarring kan ontstaan wanneer je bijvoorbeeld een woning huurt waarbij je de voordeur, de centrale hal en het trappenhuis deelt met medebewoners. Zolang je je eigen toegangsdeur van binnen en buiten op slot kunt draaien wordt de woning gezien als zelfstandige woonruimte en kun je dus huurtoeslag ontvangen. Is dit niet het geval, ook dan kun je zelfs nog huurtoeslag ontvangen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij woningen die speciaal zijn aangewezen voor de huurtoeslag. Voorbeelden hiervan zijn studentencomplexen die voor 1 juli 1997 zijn aangewezen voor de huurtoeslag of wanneer je bijvoorbeeld begeleid en/of in een groepswoning voor ouderen woont. Neem bij onduidelijkheden rondom zelfstandige en niet-zelfstandige woonruimtes altijd contact op met de Belastingdienst. Zij kunnen je precies vertellen of je wél of niet aanspraak maakt op huurtoeslag.

Toeslagpartner en/of medebewoners

Een toeslagpartner en/of medebewoners zijn erg relevant voor de belastingdienst. Huurtoeslag is er tenslotte voor de mensen die moeite hebben om de woonlasten te bekostigen en doorgaans heb je met z’n tweetjes (of meerdere bewoners) meer financiële middelen tot je beschikking dan iemand die in zijn uppie de woonlasten moet dragen.

Een toeslagpartner is in de regel de man of vrouw waarmee je een geregistreerd partnerschap hebt of waarmee je gehuwd bent. Voorwaarde is dan natuurlijk wel dat jullie op hetzelfde adres ingeschreven staan. Is dat niet het geval, dan telt de toeslagpartner niet mee voor de huurtoeslag. Het kan echter ook zijn dat je op een andere manier toeslagpartners bent. Dit geldt bijvoorbeeld voor de volgende situaties:

 • Je hebt een samenlevingscontract afgesloten bij de notaris.
 • Je hebt samen een kind.
 • Jij of je partner hebt/heeft een kind van de ander erkend.
 • Je bent partner voor een pensioenregeling.
 • Je hebt samen een koopwoning.
 • Jij of 1 van je medebewoners hebt/heeft een inwonend kind jonger dan 18 jaar. Is je medebewoner een onderhuurder? Dan ben je niet elkaars toeslagpartner.
 • Je bent elkaars fiscale partner voor de inkomstenbelasting.
 • Je was vorig jaar al elkaars toeslagpartner.

Een wezenlijk verschil met een medebewoner is de fiscale verplichting. Een toeslagpartner telt ook mee bij eventuele andere toeslagen (bijv. zorgtoeslag). Een medebewoner wordt alleen meegeteld bij huurtoeslag. Een medebewoner is iemand die deel uitmaakt van het huishouden en ingeschreven staat op hetzelfde adres. Dit kan bijvoorbeeld een kind of een ouder zijn, maar ook vrienden of vriendinnen waarmee je samen een woning huurt.


Wanneer heb je recht op huurtoeslag?

Zoals je tot nu toe hebt kunnen lezen zitten er nogal wat haken en ogen aan het ontvangen van huurtoeslag. Ergens is dit natuurlijk alleen maar goed, want het zou oneerlijk zijn als mensen die een woning relatief makkelijk kunnen bekostigen, extra steun krijgen van belastingbetalend Nederland. De huurtoeslag is speciaal voor de minima en zodoende moet je dus écht recht hebben op de huurtoeslag om deze te mogen ontvangen.

Eén van de voorwaarden waaraan eisen worden gesteld betreft je inkomen en vermogen. Ook aan deze voorwaarde zal je dus moeten voldoen om aanspraak te kunnen maken op huurtoeslag. Je mag niet teveel verdienen en ook niet teveel geld op je rekening hebben staan. Daarnaast is de hoogte van de huur ook van invloed. Voor 2018 gelden de volgende regels:

18-23 jaar

 • Huur: minimaal € 225,08 en maximaal € 417,34
 • Inkomen alleenstaand: maximaal € 22.400
 • Inkomen samenwonend: maximaal € 30.400
 • Vermogen per persoon (max. 2 personen): maximaal € 30.000

23 jaar tot AOW leeftijd

 • Huur: minimaal € 225,08 en maximaal € 710,68
 • Inkomen alleenstaand: maximaal € 22.400
 • Inkomen samenwonend: maximaal € 30.400
 • Vermogen per persoon (max. 2 personen): maximaal € 30.000

AOW leeftijd

 • Huur alleenstaand: minimaal € 223,26 en maximaal € 710,68
 • Huur samenwonend: minimaal € 221,45 en maximaal € 710,68
 • Inkomen alleenstaand: maximaal € 22.375
 • Inkomen samenwonend: maximaal € 30.400
 • Vermogen per persoon (max. 2 personen): maximaal € 30.000

Leeftijd speelt dus tevens een belangrijke rol bij het ontvangen van huurtoeslag. Zo zullen starters op de woningmarkt (18-23 jaar) over het algemeen relatief goedkope woningen huren en zodoende is de maximale grens vastgesteld op € 417,34 aan maandelijkse woonlasten. Naarmate je doorstroomt binnen de woningmarkt zul je over het algemeen meer voor je woning gaan betalen en is het dus ook logisch dat de maximale huurkosten ook hoger liggen. In principe kan iedereen vanaf 18 jaar of ouder die voldoet aan alle voorwaarden in aanmerking komen voor huurtoeslag. Ben je nog geen 18 jaar oud en deel je je woning met iemand die wél al boven de 18 is, dan zal je medebewoner de huurtoeslag moeten aanvragen.

Kun je huurtoeslag ontvangen als je onder de 18 bent?

Er zijn een tweetal uitzonderingen op bovenstaande. Ze maken het mogelijk om tóch huurtoeslag te ontvangen, ondanks dat je nog geen 18 jaar oud bent. De uitzonderingen gelden als:

 • je beide ouders zijn overleden.
 • je een kind hebt.

In deze gevallen gelden dezelfde bedragen als bij de groep van 18-23 jarigen, met de uitzondering dat als je samen met je kind woont, de maximale huur € 710,68 mag bedragen.

Heb je als student recht op huurtoeslag?

Eigenlijk valt deze vraag al te beantwoorden als je bovenstaande hebt doorgenomen, maar omdat het een vraag is die veelvuldig wordt gesteld (net als de vraag: “kun je huurtoeslag krijgen wanneer je onder de 23 bent?”), beantwoorden we hem graag nog even apart.

Het antwoord is simpelweg ‘ja’, mits je voldoet aan de voorwaarden zoals ze hierboven zijn benoemd. Dus als je over je eigen zelfstandige woonruimte beschikt en niet teveel verdient, heb je ook als student gewoon recht op huurtoeslag. Deel je een woonruimte met medestudenten en kun je je toegangsdeur niet van binnen en buiten afsluiten, dan heb je pech en zal je een bijbaantje moeten vinden om de woonlasten (en de kratten bier of flessen wijn) te kunnen bekostigen.


Heb je recht op huurtoeslag bij onderhuur?

Een andere vraag die ook veel gesteld wordt rondom rechten en huurtoeslag, is het recht op huurtoeslag bij onderhuur. Soms huur je tenslotte een woonruimte van iemand die in dezelfde woning woont. Denk dan bijvoorbeeld aan een zolderkamer in iemands huis. Ondanks dat je misschien al snel het gevoel krijgt dat je in zo’n geval géén recht hebt op huurtoeslag, is niets minder waar. Je zult echter wel nog steeds aan de reguliere voorwaarden moeten voldoen. Dus een aparte ruimte die van binnen en buiten af te sluiten is en voorzien is van eigen sanitaire voorzieningen. Tevens moet er een huurcontract zijn opgesteld en moet je aan kunnen tonen dat je maandelijks huur betaalt aan de verhuurder. Vanzelfsprekend mag de verhuurder niet je toeslagpartner zijn en ook mag het niet (één van) je ouders betreffen.


Heb je recht op huurtoeslag als je een inwonend kind met studiefinanciering hebt?

Een ‘bijzondere’ situatie die tevens om extra uitleg vraagt, is wanneer je een inwonend kind met studiefinanciering hebt. Deze valt in principe onder de noemer ‘medebewoner’ (mits ouder dan 18 jaar oud), maar voor kinderen jonger dan 23 jaar geldt een vrijstelling. De eerste € 4.706,- van het inkomen van je kind wordt niet berekend bij de berekening van de huurtoeslag. Hierbij is het goed om te beseffen dat studiefinanciering NIET als inkomen geldt. Het gaat dus enkel om de inkomsten die je kind op een andere wijze vergaart. Denk aan inkomsten uit een (bij)baan of een stagevergoeding. Studiefinanciering geldt voor de Belastingdienst als lening en telt zodoende (gelukkig) niet mee als inkomen.


Heb je recht op huurtoeslag als zzp’er?

Nog zo’n laatste situatie die veel vragen oproept: heb je als zzp’er ook recht op huurtoeslag? Het korte antwoord is ‘ja, mits je aan de bovengenoemde voorwaarden voldoet’. Het nadeel van zelfstandige zijn is doorgaans toch wel de onregelmatige inkomsten. De ene maand ben je de koning te rijk, de andere maand bijt je op een houtje. Niet erg handig als je een concreet verzamelinkomen moet invullen bij de Belastingdienst om in aanmerking te komen voor huurtoeslag. De eerste tip die we je dan ook willen geven is om ieder jaar je gegevens goed na te lopen en eventueel aan te passen via Mijn Toeslagen. Op die manier voorkom je dat je vroeg of laat teveel verkregen huurtoeslag moet terugbetalen (zie verderop in dit artikel). Wat daarentegen wel weer een voordeel is voor zzp’ers zijn de aftrekposten die er zijn voor zelfstandigen. Denk aan de zelfstandigenaftrek en de MKB-vrijstelling, maar bijvoorbeeld ook de premie voor je AOV. Ben je hier allemaal niet in thuis? Zorg dan voor een goede boekhouder. Deze weet van de hoed en de rand en kan ervoor zorgen dat je huurtoeslag ontvangt als je daar recht op hebt, maar voorkomt tegelijkertijd dat je onterecht verkregen huurtoeslag moet terugbetalen na een goed boekjaar.


Hoeveel huurtoeslag kun je krijgen?

Voldoe je aan alle voorwaarden en heb je dus waarschijnlijk recht op huurtoeslag? Mooi, maar dan wil je ongetwijfeld weten hoeveel huurtoeslag je dan ongeveer kunt ontvangen. De beste manier om de huurtoeslag te berekenen is via de rekenhulp van de Belastingdienst. Hier kun je een proefberekening maken en ontdekken of je in aanmerking komt voor huurtoeslag. Het staat ook al op de website van de Belastingdienst, maar hier ook nog maar even: het betreft hier een proefberekening. Er kunnen dus geen rechten aan ontleend worden. Uiteindelijk worden de precieze cijfertjes allemaal duidelijk bij de definitieve aanvraag en vervolgens je jaarlijkse belastingaangifte. Eventuele overschotten of tekorten worden dan automatisch berekend.

Houd als je de proefberekening gaat maken in ieder geval de volgende gegevens bij de hand:

 • jaaropgave, loonstrook en/of de laatste (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting
 • de huurbedragen van je woning

Moet je servicekosten opgeven bij de huurtoeslag?

Handig als je de proefberekening gaat maken (en natuurlijk wanneer je de definitieve aanvraag doet): servicekosten dienen ook opgegeven te worden bij de huurbedragen van je woning. Servicekosten betaal je maandelijks aan de verhuurder. Ze staan doorgaans vermeld in je huurcontract of in de brief over de jaarlijkse huurverhoging. Het gaat hierbij om zaken als:

 • schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten
 • energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten
 • huismeesterkosten
 • kosten voor dienst- en recreatieruimten

Per rubriek telt de Belastingdienst maximaal € 12,- bij de huurprijs op, ook als je een hoger bedrag betaalt. Maximaal gaat het dan dus om 48 euro.


Huurtoeslag aanvragen

Aan alle voorwaarden voldaan en kwam ook de proefberekening gunstig voor je uit? Dan is het tijd om de huurtoeslag aan te vragen. Dit doe je eenvoudig online via Mijn Toeslagen. Kwestie van inloggen met je DigiD, de gegevens invullen en klaar is Kees. Zodra de Belastingdienst alle gegevens heeft gecontroleerd krijg je bericht of je definitief in aanmerking komt voor huurtoeslag en word je tevens op de hoogte gesteld van het precieze bedrag dat je maandelijks zult ontvangen.


Wanneer is de uitbetaling van de huurtoeslag?

En dan is het wachten. Tot de eerste keer dat je de huurtoeslag op je rekening krijgt bijgeschreven. In de regel betaalt de Belastingdienst toeslagen altijd rond de 20ste van de maand uit. Hieronder volgt een overzicht van de betaaldatums in 2018. Houd er daarbij wel rekening mee dat je bank medeverantwoordelijk is voor de precieze uitbetaling. De Belastingdienst zelf zit bij de ING bank. Zit jij ook bij de ING, dan heb je in de meeste gevallen de huurtoeslag voor 12:00 uur op je rekening staan. Zit je bij een andere bank, dan ontvang je de huurtoeslag uiterlijk om 23:59 uur.

Betaaldatums huurtoeslag 2018

 • Dinsdag 22 mei voor de maand juni
 • Woensdag 20 juni voor de maand juli
 • Vrijdag 20 juli voor de maand augustus
 • Maandag 20 augustus voor de maand september
 • Donderdag 20 september voor de maand oktober
 • Maandag 22 oktober voor de maand november
 • Dinsdag 20 november voor de maand december
 • Donderdag 20 december voor de maand januari 2019

Kun je huurtoeslag met terugwerkende kracht uitbetaald krijgen?

Lees je nu dit artikel pas en kom je tot de conclusie dat je al die tijd al recht had op huurtoeslag? Dan is er goed nieuws. Huurtoeslag is namelijk met terugwerkende kracht aan te vragen. Stel dat je over heel het voorgaande jaar recht had op huurtoeslag, dan kun je tot 1 september met terugwerkende kracht de huurtoeslag aanvragen. Je regelt dit op dezelfde manier als je ‘normaal gesproken’ huurtoeslag aanvraagt. Via Mijn Toeslagen en je DigiD dus.


Hoe kun je de huurtoeslag aanpassen?

Situaties veranderen voortdurend. Altijd. Misschien krijg je een nieuwe woning, misschien verandert je financiële situatie. In alle gevallen dien je dit meteen te melden bij de Belastingdienst omdat de veranderde situatie van invloed kan zijn op je huurtoeslag. In het meest gunstige geval heb je recht op meer huurtoeslag, in minder gunstige gevallen heb je helemaal geen recht meer op huurtoeslag. Pas je je gegevens dan niet aan, dan zal je vroeg of laat al het teveel ontvangen geld terug moeten betalen. Voorkomen is in zo’n geval natuurlijk altijd beter dan genezen. Net als het aanvragen van de huurtoeslag, geschiedt het aanpassen van je huurtoeslag via Mijn Toeslagen.


Wanneer en hoe kun je huurtoeslag terugbetalen?

Soms ontstaat dus de situatie dat je teveel huurtoeslag hebt ontvangen. Bijvoorbeeld als je een gewijzigde situatie niet op tijd hebt doorgegeven. In dat geval zal je de teveel ontvangen gelden terug moeten betalen aan de Belastingdienst. De Belastingdienst stelt je hier altijd van op de hoogte. Hetzij via een brief in de brievenbus, hetzij via een bericht in de mailbox van Mijn Overheid.

In het begeleidende schrijven staat precies hoeveel je terug moet betalen en voor wanneer dit dient te gebeuren. Wanneer je de ouderwetse brief in de brievenbus ontvangt is een acceptgiro ten alle tijden toegevoegd zodat je direct het geld over kunt maken. Tevens staan er betaalinstructies in de brief vermeld als je de huurtoeslag liever via internetbankieren terugbetaalt. Krijg je de melding in je berichtenbox van Mijn Overheid? Dan kun je het geld direct overmaken via internetbankieren.

Kun je de teveel ontvangen huurtoeslag niet in één keer terugbetalen? Geen zorgen. In de meeste gevallen kun je een betalingsregeling treffen waarbij je het totale bedrag in gespreide bedragen kunt overmaken. Meer informatie hierover vind je in de brief die je ontvangt van de Belastingdienst.


Contact opnemen met de Belastingdienst over de huurtoeslag

We hopen dat wij in ieder geval duidelijk zijn geweest in dit artikel. Leuker kunnen we het niet maken, makkelijker natuurlijk wel en daarom hebben we geprobeerd alle relevante informatie rondom huurtoeslag te verzamelen in 1 artikel. Op de website van de Belastingdienst vind je nog veel meer informatie over (huur)toeslag, maar mocht je er nou echt niet uitkomen en met een prangende vraag rondlopen, bel ze dan gewoon.

Je kunt de Belastingdienst bereiken via het gratis telefoonnummer: 0800 – 0543. Ze zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.  Als je ze belt, houd dan je burgerservicenummer (BSN-nummer) bij de hand. Dit zorgt ervoor dat ze je snel kunnen helpen. Je vindt dit nummer onder meer op je paspoort, je rijbewijs en je loonspecificaties.


Hoe vind je een woning, studio of appartement met recht op huurtoeslag?

Zo helemaal aan het einde van dit artikel moge het duidelijk zijn: huurtoeslag ontvang je niet zomaar. Zowel je inkomen, als je woning moet ervoor geschikt zijn. In de basis kun je stellen dat het eigenlijk altijd om sociale huurwoningen gaat als je in aanmerking wilt komen voor huurtoeslag. Deze woningen worden verhuurd voor maximaal € 710,68. Alle woningen die voor hogere bedragen worden verhuurd worden aangeduid als woningen in de vrije sector. Voor woningen in de vrije sector kun je GEEN huurtoeslag ontvangen.

Logischerwijs kom je dan dus automatisch terecht bij de woningcorporatie in jouw omgeving die de sociale huurwoningen bij jou in de buurt in het beheer heeft. Per regio is dat verschillend. Bezoek de website van je gemeente om te ontdekken welke woningcorporatie bij jou in de buurt over de sociale huurwoningen gaat.

Een andere optie is nog Kamernet.nl. Dit is de grootste aanbieder van kamers en studio’s in Nederland. Bij deze organisatie moet je echter wel goed opletten dat het om een zelfstandige woonruimte gaat. Veelal betreft het woonruimtes in studentenhuizen of andersoortige niet-zelfstandige woonruimtes. Zoals je nu inmiddels weet heb je in dat geval geen recht op huurtoeslag. Goed opletten dus als je je slag gaat proberen te slaan via deze website.foto auteur Dik de Graaf
Dit artikel is geschreven door Dik de Graaf

Fanatiek blogger voor Dik.nl en altijd op zoek naar diepgang. Bijt zich helemaal vast in een onderwerp om alles tot in de puntjes uit te zoeken. Gek op reizen, sporten en lezen.

Website
Dit artikel is geplaatst in de volgende categorie(ën): Financieel

Suggestie insturen

Opmerkingen, verbeteringen of suggesties op dit artikel? We horen graag van je zodat we de inhoud van dit artikel nog beter kunnen maken. Vul het onderstaande formulier in:


Tip van onze redactie

Thuisverdiener
Copyright Dik.nl 2024 | DIK.NL geeft antwoord op je vraag