Dik.nl bevat affiliate links. We ontvangen mogelijk een commissie als u een aankoop doet via deze links.

Waar heb je recht op met een laag inkomen?

Waar heb je recht op met een laag inkomen?

Laatst bijgewerkt: 5 oktober 2022

In het dagelijks leven heb je vaak met hoge kosten te maken. Als je dan ook nog een laag inkomen hebt, is het moeilijk om het hoofd boven water te houden. Gelukkig bestaan er een aantal regelingen en financiële voordelen waar je recht op hebt op het moment dat je een laag inkomen hebt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan huurtoeslag om de huur te kunnen betalen. Zorgtoeslag zodat je je zorgverzekeringpremie kunt betalen. Heffingskorting op bepaalde premies en belastingen en kinderopvangtoeslag om de kinderopvang voor je kinderen te kunnen betalen. Als je al deze zaken bij elkaar optelt, kom je toch al een flink eind. Zorg er dus voor dat je je hierin verdiept. Misschien heb je wel recht op meer toeslagen en financiële hulp dan dat je nu ontvangt.


Wanneer spreken we van een laag inkomen?

Hoewel iedereen persoonlijk zijn of haar eigen idee heeft van wat een ‘hoog’ of ‘laag’ inkomen is, is er een officiële inkomstengrens opgesteld door de overheid. Verdien je minder dan dit bedrag, dan heb je officieel een laag inkomen en kom je dus in aanmerking voor bepaalde toeslagen en financiële voordelen vanuit de overheid. Er wordt hierbij gekeken naar je fiscale inkomen. Je fiscale inkomen is het inkomen dat je terugvindt op je jaaropgaaf. Je fiscale inkomen is het bruto bedrag dat je jaarlijks verdient vóór de loonheffing. Ontvang je geen WAO en ben je alleenstaand? Dan heb je een laag inkomen wanneer je fiscale jaarinkomen onder de €18.809 lag in het jaar 2017. Woonde je in 2017 samen met een partner en was het gezamenlijke fiscale jaarinkomen minder dan €24. 346? Dan is er ook sprake van een laag inkomen.

Welke factoren spelen nog meer mee?

Hierboven staat beschreven wat voor het afgelopen jaar de grens was waaronder je officieel een laag inkomen hebt. Hieronder staan een aantal tegemoetkomingen beschreven waar je recht op hebt met een dergelijk laag inkomen. Echter is het hierbij wel goed om te vermelden dat er meerdere factoren meespelen bij het ontvangen van deze tegemoetkomingen en financiële voordelen. Zo wordt er gekeken naar je leeftijd, met hoeveel mensen je samenwoont, of je kinderen hebt (inwonend of uitwonend), of je in loondienst bent of ondernemer en hoeveel vermogen je hebt. Wil je in aanmerking komen voor onderstaande tegemoetkomingen, dan is het goed om deze zaken helder te hebben. Neem bij twijfel contact op met de belastingdienst.


Tegemoetkomingen waar je recht op hebt met een laag inkomen:

Huurtoeslag

Huurtoeslag is een bijdrage die je maandelijks ontvangt om je te helpen bij het betalen van de huur van je woning. Er zijn wel een aantal vereisten waar je aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor huurtoeslag. Zo moet je om te beginnen in Nederland wonen en een Nederlandse nationaliteit hebben. Je inkomen, of dat van je partner, mag niet te hoog zijn. Het vermogen dat je hebt (hierbij kun je denken aan spaargeld of aandelen) mag ook niet te hoog zijn. Daarnaast krijg je niet voor iedere woning huurtoeslag. Wanneer de huur te hoog is, wordt er geen huurtoeslag toegekend. Ben je onder de 23, dan krijg je alleen huurtoeslag als de huur van je woning lager is dan €417 per maand. Ben jij, of is een van je huisgenoten, ouder dan 23 of heb je een inwonend kind, dan is de huurgrens €710. Is de huur van jouw woning hoger dan dat bedrag, dan kom je niet in aanmerking voor huurtoeslag.

Soms kan het zijn dat er uitzonderingen worden gemaakt wat betreft bovenstaande vereisten als er sprake is van bijzondere omstandigheden. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat je jonger bent dan 18 jaar of wanneer iemand in je huishouden te maken heeft met een handicap. Als je vermoedt dat je in aanmerking komt om huurtoeslag te ontvangen, kun je dit online aanvragen via ‘mijn toeslagen’ als je inlogt bij de site van de belastingdienst.

Lees hier meer over huurtoeslag.

Zorgtoeslag

Wanneer je een laag inkomen hebt, dan heb je waarschijnlijk recht op zorgtoeslag. Deze bijdrage bestaat om je te kunnen helpen bij het betalen van je zorgverzekering. Verdien je minder dan €19.000 per jaar, dan heb je recht op €94 zorgtoeslag per maand. Het idee is dat je met dit bedrag de maandelijkse premie van je zorgverzekering kunt betalen. Als je een toeslagpartner hebt, krijgen jullie een gezamenlijk bedrag. Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt en jullie wonen op hetzelfde adres, dan is je partner automatisch ook je toeslagpartner. Wanneer je een toeslagpartner hebt, gelden andere bedragen. Is jullie gezamenlijke inkomen minder dan €19.000 per jaar, dan krijgen jullie in totaal €176 per maand aan zorgtoeslag.

Ook wanneer je zorgtoeslag wilt ontvangen, gelden een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen. Zo moet je boven de 18 zijn, een Nederlandse zorgverzekering hebben en je inkomen moet onder de (gemeenschappelijke) inkomensgrens liggen. Ook moet je de Nederlandse identiteit hebben en mag je (gemeenschappelijke) vermogen niet te hoog zijn. Er zijn situaties waarin uitzonderingen gemaakt kunnen worden op deze voorwaarden. Bijvoorbeeld als je militair bent, gedetineerde bent, als je gemoedsbezwaard bent of als je een buitenlandse student bent.

Heffingskortingen

Heffingskortingen zijn kortingen op inkomstenbelastingen en premies. Dat betekent dat je een minder hoge belasting hoeft te betalen. Er bestaan verschillende soorten heffingskortingen. Zo is er de algemene heffingskorting. Dit is een korting op je inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Hiermee betaal je minder belasting en minder premies. In principe heeft iedereen recht op de algemene heffingskorting. Hoe hoog deze korting is, hangt echter af van je inkomen. Hoe lager je inkomen is, hoe hoger de algemene heffingskorting. Ligt je inkomen onder de €20.142 per jaar, dan ontvang je de maximale algemene heffingskorting. Het gaat om een bedrag va €2.265.

Kinderopvangtoeslag (kinderbijslag)

Als je moet rondkomen van een laag inkomen en ook kinderen hebt die naar de kinderopvang gaan, dan kun je in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Dit bedrag kun je gebruiken om de kinderopvang te kunnen betalen. Elke ouder kan erover meepraten dat deze kosten behoorlijk op kunnen lopen. Fijn dus als je er dan in tegemoet wordt gekomen. De hoeveelheid kinderopvangtoeslag waar je recht op hebt, is afhankelijk van je inkomen, het aantal kinderen dat je hebt en de soort opvang. Maximaal kun je €230 per kind per maand ontvangen aan kinderopvangtoeslag.

Om kinderopvangtoeslag te kunnen ontvangen, moeten jij en je eventuele partner aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten jullie beiden werken, een traject volgen naar werk of een inburgeringscursus volgen. Je moet een contract hebben afgesloten met het kindercentrum of gastouderbureau. Ook moet je zelf een deel van de kosten van de kinderopvang betalen. Dit wordt de eigen bijdrage genoemd. Het kind in kwestie dient ingeschreven te staan op jouw woonadres. Het kind gaat nog niet naar de middelbare school. En het kind gaat naar een geregistreerde kinderopvang.

Kindgebonden budget

In Nederland ontvangen alle ouders kinderbijslag. Ben je een ouder met een laag inkomen, dan kun je daarnaast ook kindgebonden budget ontvangen. Dit is een extra maandelijkse bijdrage vanuit de overheid voor gezinnen met kinderen. De hoeveelheid kindgebonden budget waar je recht op hebt is afhankelijk van je inkomen en het aantal kinderen dat je hebt. Daarnaast gelden er andere regels voor alleenstaande ouders. De maximale hoeveelheid kindgebonden budget die je kunt ontvangen bij drie kinderen is €201,42 per maand. Voor huishoudens met vier of meer kinderen komt daar nog eens €24 per kind per maand bij. Als je een alleenstaande ouder bent, dan kun je maximaal €3.101 per jaar extra aan kindgebonden budget ontvangen. Hoe hoog dit bedrag precies is, hangt af van je inkomen.


 foto auteur Dik de Graaf
Dit artikel is geschreven door Dik de Graaf

Fanatiek blogger voor Dik.nl en altijd op zoek naar diepgang. Bijt zich helemaal vast in een onderwerp om alles tot in de puntjes uit te zoeken. Gek op reizen, sporten en lezen.

Website
Dit artikel is geplaatst in de volgende categorie(ën): Financieel

Suggestie insturen

Opmerkingen, verbeteringen of suggesties op dit artikel? We horen graag van je zodat we de inhoud van dit artikel nog beter kunnen maken. Vul het onderstaande formulier in:


Tip van onze redactie

Thuisverdiener
Copyright Dik.nl 2023 | DIK.NL geeft antwoord op je vraag