Wat is aanrechtsubsidie en hoe kun je het aanvragen?

Wat is aanrechtsubsidie en hoe kun je het aanvragen?

Laatst bijgewerkt: 28 januari 2019

Aanrechtsubsidie heeft door de jaren heen steeds een ander gezicht gekregen. Aanrechtgeld, huisvrouwensubsidie en huisvrouwentoeslag zijn namen van een regeling die tegenwoordig de Algemene Heffingskorting wordt genoemd. Dit is een korting waar iedereen met een fiscale partner automatisch recht op heeft en het kan betekenen dat je ieder jaar geld krijgt van de belastingdienst. Maar niet alleen de naam is door de jaren heen veranderd, want de belastingdienst is de regeling ieder jaar aan het bijstellen. In dit artikel lees je hoe je vandaag de dag nog steeds gebruik kunt maken van de Algemene Heffingskorting.


Wat is aanrechtsubsidie?

De Algemene Heffingskorting is het eenvoudigst te omschrijven als een korting die je krijgt op het betalen van inkomstenbelasting en volkspremies. Omdat je die korting krijgt, betaal je uiteindelijk minder belasting over je inkomen. Hoe hoog het bedrag van de algemene heffingskorting is, hangt af van je totale inkomen, omdat je minder korting krijgt naarmate je inkomen hoger wordt. De algemene heffingskorting wordt afgetrokken van een percentage van je belastbare inkomen. Op het moment dat je geen werk of inkomen hebt, kan het zijn dat je geld van de belastingdienst kunt krijgen, omdat je zonder dit inkomen namelijk geen gebruik kunt maken van de Algemene Heffingskorting. Je moet dan wel voldoen aan een aantal voorwaarden


Wanneer kom je in aanmerking voor aanrechtsubsidie?

Iedereen komt in aanmerking voor de Algemene Heffingskorting. Zolang je in Nederland woont en belastingplichtig bent. De werkgever waar je voor werkt past automatisch de Algemene Heffingskorting toe op je salaris en houdt rekening met het maximale bedrag per jaar. Heb je geen werk of inkomen, dan zijn er een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen, voordat je geld terug kunt krijgen van de belastingdienst. Deze voorwaarden kunnen steeds aan wijzigingen onderhevig zijn, dus check dit altijd voor de zekerheid even, zodat je zeker weet dat je aan de meest recente voorwaarden voldoet. De voorwaarden waar je als zogenaamde ‘minst verdiener’ aan moet voldoen zijn als volgt:

  • Je bent tenminste 21 jaar
  • Je hebt langer dan zes maanden dezelfde (fiscale) partner
  • Je hebt weinig tot geen belastbaar inkomen, dus je kunt de heffingskorting niet op jezelf toepassen
  • Je partner heeft wel voldoende inkomsten waardoor de Algemene Heffingskorting van jullie beide verrekend kan worden met zijn of haar salaris.

Er is ook een grens aan het maximale inkomen dat de minst verdiener verdient. Dit bedrag is ca. € 6.500 per jaar. Voldoe je aan deze criteria, dan hoef je geen belasting te betalen. Wat er dan gebeurt, is dat de werkende persoon de aanrechtsubsidie mag aanvragen over zijn of haar salaris. Het bedrag wat er dan aan korting overblijft, wordt gestort op de rekening van de minst verdiener. Hoe minder het inkomen van de minst verdiener is, hoe hoger het bedrag is dat je ontvangt van de belastingdienst.


Voor wie is de aanrechtsubsidie bedoeld?

Vroeger werkte vrijwel altijd alleen de man, waardoor al het inkomen van zijn kant moest zorgen voor voldoende financiële middelen voor het hele gezin. Er gold een belastingvrije voet voor deze mannen, waarover zij geen belasting hoefden te betalen, maar als een vrouw zou werken, werd die belastingvrije voet evenredig verdeeld over zowel de man als vrouw zodat ze allebei 50% van die belastingvrije voet hadden. Dit werd later zelfs in de wet opgenomen, maar daardoor leden veel gezinnen schade wanneer de vrouwen niet werkten. Die gezinnen moesten dus een hogere belasting betalen als zij niet werkten omdat alleen de man gebruik kon maken van zijn helft van de belastingvrije voet. Daarom werd in die tijd de aanrechtsubsidie in het leven geroepen. Het bedrag dat de vrouwen konden krijgen van de belastingdienst kwam overeen met de belasting die haar man extra moest betalen aan de overheid. Hiermee werd dus de ongelijkheid rechtgetrokken tussen gezinnen waar één en twee personen werkten. Tegenwoordig is de naam veranderd en is de subsidie voornamelijk bedoeld voor de lagere inkomens en families waar een éénverdiener zorgt voor al het brood op de plank. Dat is dan ook de reden dat mensen die veel verdienen, vrijwel niets terugzien van de Algemene Heffingskorting in hun belastingaangifte.


Wijzigingen Algemene Heffingskorting

Niet alleen de naam aanrechtsubsidie is door de jaren heen veranderd. Sinds 2009 is de Algemene Heffingskorting aan grote veranderingen onderhevig en heeft niet iedereen er evenveel recht op. Sinds 2014 is het ook inkomensafhankelijk geworden. Bij een inkomen boven de € 20.132,- vermindert de belastingdienst de korting met 2,389% van het deel dat boven dit bedrag uitkomt. Verdien je meer dan € 68.507 per jaar, dan heb je helaas geen recht meer op de algemene heffingskorting. De overheid wil de subsidie uiteindelijk volledig afschaffen tegen het jaar 2023. Ieder jaar bouwen zij dus af als het gaat om de hoogte van de korting. Hieronder wat extra informatie over de afbouw en op hoeveel geld jij nog kunt rekenen.

Ben je de minst verdiener en ben je geboren voor 1963?

In dat geval geldt voor jou nog de volledige regeling en kun je maximaal € 2.477,- ontvangen in 2019.

Ben je minst verdiener en geboren in of na 1963?

Dan val je helaas binnen de afbouwregeling en kun je maximaal € 661,- ontvangen in 2019. Vorig jaar was dat nog maximaal € 755,-.

Rekenvoorbeeld

Je voldoet aan alle voorwaarden voor de Algemene Heffingskorting, waaronder een fiscale partner en je bent geboren voor 1963. Je verdient € 3.000 euro in het jaar, waarvan dus € 954,- euro belasting is. De algemene heffingskorting is € 2.477,- voor jou en de arbeidskorting is € 52,5, dus samen € 2.529,5. Dat betekent dat je op papier een laag inkomen hebt omdat de belasting over het inkomen lager is dan de heffingskorting die je zou moeten ontvangen. Het verschil is namelijk (2.529,50 – 954 =) € 1.575,5. Daarvan betaalt de belastingdienst (1575,5 = 26,667% =) € 420,14 van uit op je bankrekening wanneer je fiscale partner genoeg verdient. Die verdient genoeg zodra de te betalen belasting meer bedraagt dan de hoogte van de Algemene Heffingskorting van jullie samen.


Hoe vraag je de Algemene Heffingskorting aan?

Het is overduidelijk dat er steeds minder geld in het aanrechtsubsidiepotje zit, dus is het ook belangrijk om te weten hoe je dat geld op je rekening kunt krijgen, zeker nu het nog kan. Gelukkig is het vrij eenvoudig en hoef je het zelfs niet eens aan te vragen. Je hoeft alleen even goed op te letten bij de belastingaangifte. Iedereen die in Nederland woont en inkomstenbelasting moet betalen, heeft namelijk recht op diverse aftrekposten, kortingen en subsidies. De Algemene Heffingskorting is er daar eentje van. Wat vooral belangrijk is met betrekking tot de aanvraag van de Algemene Heffingskorting, is dat je de belastingaangifte goed moet invullen. Dat houdt in dat de belastingdienst moet kunnen zien dat je aan alle voorwaarden voldoet. Controleer dus even of alles geregeld is wat betreft het fiscale partnerschap, kijk of je de inkomsten goed hebt ingevuld en de rest gaat vanzelf. De belastingdienst is de partij die uiteindelijk de berekening maakt en je krijgt automatisch bericht van ze.


Voorlopige aanslag aanrechtsubsidie

Je kunt ook alvast een voorschot aanvragen voor je Algemene Heffingskorting voor het lopende of opvolgende jaar. Dat betekent dat je niet aan het einde van het jaar je geld krijgt, maar dat je iedere maand alvast een voorschot krijgt. Daarbij moet je wel opletten of je écht recht hebt op de subsidie. Niets is vervelender dan iedere maand een klein bedrag op je rekening te krijgen en vervolgens aan het einde van het jaar alles terug te moeten betalen. Op de website van Bereken Het kun je gelukkig vrij eenvoudig zien of je recht hebt op de Algemene Heffingskorting en welk bedrag je kunt verwachten.


Algemene heffingskorting met terugwerkende kracht aanvragen

Het kan zijn dat je nooit bericht hebt gehad van de belastingdienst om aangifte inkomstenbelasting te doen. Dat kan een hoop moeite schelen als je toch niets hebt verdiend in die jaren, maar wat nou als je erachter komt dat je al die tijd in aanmerking kwam voor de Algemene Heffingskortingen en niets hebt gekregen? Dan kun je gelukkig belastingaangifte doen met terugwerkende kracht. Dit kun je doen tot maximaal 5 jaar na de oorspronkelijke maximale aangiftedatum. Je kunt dus in 2019 nog aangifte inkomstenbelasting doen voor 2014. Helaas is het niet mogelijk om aangiftes in te vullen die nog langer terug in de tijd zijn. Ook is het alleen mogelijk om aangifte te doen als je meer dan 14 euro per jaar terugkrijgt.


Kom je er na dit artikel achter dat je een laag inkomen hebt gehad en je recht hebt op uitbetaling van de Algemene Heffingskorting, dan is dat natuurlijk een fijne meevaller. Maar let er ook op dat de overheid je op meer dan één manier tegemoet komt wanneer je het niet zo ruim hebt. Wij schreven ook een artikel over waar je recht op hebt met een laag inkomen. Mocht het nou een keer voorkomen dat je een paar honderd euro nodig hebt voor een kleine lening, maar zelf net even dat geld niet hebt, dan kun je ook een lening afsluiten zonder werk of inkomen. Let hierbij uiteraard wél op of je de lening zo goed als direct weer terug kunt betalen.foto auteur Martijn Troch
Dit artikel is geschreven door Martijn Troch

Zelfstandig ondernemer bij Martijn Troch | Communicatie en Organisatie

LinkedIn
Dit artikel is geplaatst in de volgende categorie(ën): Financieel

Suggestie insturen

Opmerkingen, verbeteringen of suggesties op dit artikel? We horen graag van je zodat we de inhoud van dit artikel nog beter kunnen maken. Vul het onderstaande formulier in:


Tip van onze redactie

Thuisverdiener
Copyright Dik.nl 2019 | DIK.NL geeft antwoord op je vraag