Dik.nl bevat affiliate links. We ontvangen mogelijk een commissie als u een aankoop doet via deze links.

Alles over het kindgebonden budget 2024 (KGB)

Alles over het kindgebonden budget 2024 (KGB)

Laatst bijgewerkt: 30 januari 2024

Kinderen zijn geweldig, maar zeker niet gratis. Nieuwe kleding, speelgoed, naar school gaan en simpelweg een extra mond om te voeden… Gelukkig bestaat er een tweetal sociale regelingen om tegemoet te komen in de kosten voor kinderen. De eerste is kinderbijslag. Als je dat ontvangt, kom je óók in aanmerking voor het kindgebonden budget (kgb). Dit is een extra toelage per kind.

Maar hoe werkt het precies? Aan welke voorwaarden moet je allemaal voldoen? Hoe hoog is de toelage en wanneer wordt het uitbetaald? In dit uitgebreide dossier krijg je antwoord op bijna alle vragen die je hebt over het kindgebonden budget.


Wat is het kindgebonden budget (kgb)?

Het kindgebonden budget (afgekort als ‘kgb’) is een maandelijkse, inkomensafhankelijke bijdrage als aanvulling op kinderbijslag. Gezinnen met kinderen onder de 18 jaar komen in aanmerking voor deze toeslag. Het kgb wordt maandelijks betaald door de Sociale Verzekeringsbank. Alle andere relevante informatie over het kindgebonden budget zullen we in de rest van dit artikel bespreken.


Voor wie is het kindgebonden budget bedoeld?

Het kindgebonden budget is vooral bedoeld voor gezinnen met lage- of middeninkomens. Het is namelijk de bedoeling dat minder welvarende gezinnen met behulp van deze toelage beter kunnen rondkomen. Zoals de naam al doet vermoeden, wordt het kindgebonden budget per kind uitgekeerd. Dat betekent dat grotere gezinnen automatisch meer kgb ontvangen. Overigens moeten zij ook meer monden voeden en meer kleding kopen. Daarnaast is de hoogte van het kindgebonden budget (kgb) afhankelijk van het inkomen van de ouders. Maar daar lees je later meer over.

* Volgens de Raad van State blijkt echter dat deze toelage niet tot doel heeft om het bestaansminimum van gezinnen te waarborgen. Het moet eerder worden beschouwd als een extraatje. 


Wat zijn de voorwaarden voor het kindgebonden budget?

In Nederland ontvang je pas toeslagen als jouw financiële situatie daarom vraagt. Om kindgebonden budget te ontvangen is het noodzakelijk dat jij en/of je toeslagpartner aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden – opgesteld door de Belastingdienst – zijn als volgt:

 • Je hebt minimaal 1 kind tussen de 0 en 17 jaar.
  Het kindgebonden budget ontvang je per kind.
 • Je krijgt kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
  Kinderbijslag is een financiële toelage voor ouders van kinderen onder de 18 jaar. Het is een initiatief van de Rijksoverheid, waarmee zij graag willen bijdragen aan de kosten voor kinderen.
 • Het (verzamel)inkomen ligt onder een bepaalde grens
  In 2024 ligt het maximale verzamelinkomen van jou en een eventuele toeslagpartner op €38.853 jaar (bron: Nibud).
  Vanaf dat bedrag wordt de hoeveelheid kgb langzaam afgebouwd naar 0. De hoogte van jouw inkomen of het verzamelinkomen staat op de aanslag van de belastingdienst.
 • Je hebt een Nederlandse identiteit, een geldige verblijfsvergunning of je hebt de nationaliteit van de EU, Noorwegen, IJsland, Zwitserland of Liechtenstein
 • Je vermogen is niet te hoog
  In 2024 mag het maximale vermogen zonder toeslagpartner €118.479 bedragen, met toeslagpartner ligt dit bedrag op €149.819 (bron: Belastingdienst)

Voorwaarden voor kgb in specifieke situaties

In de vorige paragraaf maakte je kennis met de algemene regels en voorwaarden omtrent het kindgebonden budget. Elke gezinssamenstelling is echter anders, waardoor er soms afwijkende voorwaarden gelden. Hieronder zetten we deze situaties – zoals omschreven door de Belastingdienst – voor je op een rij. Voor nog gedetailleerdere informatie kun je het beste hun website raadplegen.

Kindgebonden budget als co-ouder

Als je gescheiden of uit elkaar bent met de vader van het kind/ de kinderen, dan heb je uitsluitend recht op het kindgebonden budget als je de aanvrager bent van kinderbijslag.

Kindgebonden budget als samengesteld gezin

Het ontvangen van het kindgebonden budget is gelinkt aan het ontvangen van kinderbijslag. Dus als een van de twee ouders van het samengestelde gezin kinderbijslag ontvangt en aan de voorwaarden voldoet, dan kan diegene kgb krijgen. Mochten beide ouders hieraan voldoen, dan bepaalt de belastingdienst naar wie het budget gaat.

Kindgebonden budget voor stiefkind, pleegkind of adoptiekind

Als je een kind hebt, of deze nu wel of niet biologisch is, dan heb je recht op kgb mits je aan de algemene voorwaarden voldoet. Met een pleegkind gelden er aanvullende regels. Als je een pleegoudervergoeding ontvangt vervalt het recht op kindgebonden budget, terwijl je als je kinderbijslag krijgt, wel kindgebonden budget kunt krijgen.

Kindgebonden budget vanuit het buitenland

 • Alleen werken. Als je in het buitenland werkt, heb je soms wel en soms niet recht op het kindgebonden budget. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je aan de algemene voorwaarden voldoen. Het is echter wel zo dat toeslagen – ontvangen in het buitenland – óók meetellen in de berekening voor de belastingdienst. In totaal krijg je nooit meer toeslagen dan het maximum geldend in Nederland of in het buitenland.
 • Alleen wonen. Als je in het buitenland woont maar in Nederland werkt, dan heb je alleen recht op het kindgebonden budget als je in een land woont waarmee Nederland een sociaal zekerheidsverdrag heeft. Dat zijn onder andere alle landen in de EU. Bovendien moet je voldoen aan de algemene voorwaarden voor het ontvangen van de toelage.

Hoeveel kindgebonden budget kun je krijgen?

Niet iedereen die in aanmerking komt voor kgb ontvangt automatisch hetzelfde bedrag. De hoogte van het kindgebonden budget hangt namelijk af van vier verschillende factoren:

 1. De hoogte van het verzamelinkomen
 2. Het aantal kinderen
 3. De leeftijd van de kinderen
 4. Alleenstaande ouder ja of nee

Maar wat krijg je dan – potentieel gezien – per maand? Onderstaande tabel van het Nibud laat de maximale bedragen kgb zien. De bedragen zijn per maand, gebaseerd op kinderen van 0-12 jaar.

Maximale bedragen kindgebonden budget per maand
1 kind € 100,33
2 kinderen € 185,50
3 kinderen € 262,08
4 kinderen of meer € 76,58 extra per kind

Wanneer ontvang je extra kgb?

In sommige specifieke situaties ontvang je extra kgb: als je een alleenstaande ouder bent of als je kinderen ouder dan 12 jaar oud zijn.

Als alleenstaande ouder. Alleenstaande ouders krijgen extra kindgebonden budget ten aanzien van gezinnen met 2 ouders. Dit bedrag kan oplopen tot maximaal €279,17 per maand. Deze regeling is relatief nieuw: vóór 2015 was er van dit extraatje nog geen sprake.

Bij oudere kinderen. Bij 1 kind ontvang je €100,33 per maand, bij 2 kinderen €185,50 per maand en bij 3 kinderen €262,08. Voor elk 5e, 6e, 7e etc. Kind, krijg je €76,58 extra. Oudere kinderen hebben meer onderhoud nodig. Daarom krijg je bij kinderen tussen de 12 en 15 jaar oud automatisch €20,58 extra per maand. Bij kinderen van 16 en 17 jaar krijg je zelfs €36,75 extra per maand. Ben je benieuwd geworden naar de kosten van een kind en hoe je het kindgebonden budget het beste kunt aanwenden? Lees dan aansluitend onderstaande artikelen:

Zelf uitrekenen hoeveel kindgebonden budget je krijgt

We kunnen ons voorstellen dat je na het zien van al deze informatie benieuwd wordt of jij óók recht hebt op het kindgebonden budget. Helaas is het niet mogelijk om een overzicht te creëren van alle mogelijke gezinssamenstellingen en inkomens. Gelukkig hebben we een alternatief gevonden waarmee jij zelf uit kunt rekenen of je recht hebt op kgb. Hiervoor moet je naar de rekenhulp van de Belastingdienst. De rekenhulp ziet er zo uit:

 

blank

Bron: Belastingdienst

Vervolgens doorloop je de volgende stappen. Ze zijn relatief eenvoudig, maar voor de volledigheid van dit artikel zouden we ze toch graag met je doorlopen:

 1. Kies het jaar
 2. Kies het soort toeslag, selecteer kindgebonden budget
  Handig om te weten: hiermee bereken je ook het recht op andere soorten toeslagen.
 3. Vul je gegevens in
  1. Leeftijd
  2. Toeslagpartner ja/nee
  3. Aantal kinderen jonger dan 18 jaar oud
  4. Geboortejaar kind
  5. Wel/geen kinderbijslag kind
  6. Wel/ geen co-ouder kind
 4. Klik op bereken en zie het resultaat

Nadat je het hebt ingevuld krijg je snel een overzicht van het bedrag – in hele euro’s – dat je waarschijnlijk ontvangt. Ook krijg je een kort overzicht van de belangrijkste dingen die je moet weten omtrent kgb.

Wanneer wordt het kindgebonden budget uitbetaald?

Ontvangen van loon, toeslagen en andere vormen van inkomsten… het moment waar veel Nederlanders reikhalzend naar uitkijken. Maar wanneer wordt het kindgebonden budget uitbetaald? In 2024 worden toeslagen in regel op de 20e van de maand uitbetaald. Dat geldt voor het kindgebonden budget, zorgtoeslag, huurtoeslag en andere toeslagen.

Vanaf welke leeftijd van het kind ontvang ik kgb?

Je ontvangt kgb vanaf de eerste maand ná de geboorte van je kind. Stel, jouw kind wordt op 9 maart 204 geboren, dan ontvang je vanaf 1 april recht op kindgebonden budget, mits je er recht op hebt. Heb je (nog) geen kgb aangevraagd of gekregen terwijl je hier wel recht op had of recht op dacht te hebben? In sommige gevallen is het mogelijk om toeslagen terug te vragen (tot maximaal 5 jaar terug, op moment van schrijven). Voor de actuele status van toeslagen moet je de website van de Belastingdienst raadplegen.

Wie ontvangt het kindgebonden budget?

Het kindgebonden budget kan maar aan een persoon worden uitbetaald. Met andere woorden, er is maar een iemand die er wettelijk gezien recht op heeft. Degene die de kinderbijslag heeft aangevraagd en ontvangt heeft automatisch ook recht op het kindgebonden budget. Als je gescheiden bent of om een andere reden aan co-ouderschap doet, dan moeten jullie zelf bepalen of en hoe dit bedrag verdeeld gaat worden.


Wat gebeurt er met het KGB als mijn inkomen verandert?

Het gebeurt nogal eens dat inkomens wijzigen. Er kunnen een heleboel oorzaken voor zijn: promotie, verandering van baan, ontslag, overuren en noem maar op. Meestal gebeurt dat niet keurig op 1 januari, maar ergens midden in het jaar. Het is belangrijk om je te realiseren dat een wijziging in inkomen de hoogte van het kindgebonden budget beïnvloedt. Aan het einde van het jaar wordt er een berekening gemaakt die wordt vergeleken met de inschatting aan het begin van het jaar. Naar aanleiding van de verschillen kan het zijn dat je kgb gedeeltelijk of geheel terug moet betalen. Overigens kan het ook zo zijn dat je juist extra kgb krijgt.

Geef wijzigingen in inkomen direct door

Bovenstaande situatieschets heeft niet alleen betrekking op het ontvangen van kgb, maar ook op elke andere vorm van toeslag die je mogelijk ontvangt. Denk hierbij aan huurtoeslag, zorgtoeslag of iets anders. Daarom is het belangrijk om een wijziging in het inkomen altijd zo snel mogelijk door te geven via www.toeslagen.nl. Zo kom je aan het einde van het jaar niet voor financiële verrassingen te staan!

Wanneer krijg ik geen kindgebonden budget (meer)?

Er wordt elk jaar opnieuw berekend of je wel of niet in aanmerking komt voor het kgb, en hoe hoog de toelage zal zijn. Krijg je geen kgb meer terwijl je van mening bent dat je er recht op hebt? Het kan met een van onderstaande situaties te maken hebben:

 • Je krijgt geen kindertoeslag meer. Dan vervalt automatisch het recht op kindgebonden budget.
 • Je kind van 16 of 17 jaar verdient te veel geld met een bijbaantje en/of studiefinanciering. Kinderbijslag (en dus mogelijk kgb) wordt pas stopgezet als een kind meer verdient dan ca. €1300 per kwartaal.
 • Het verzamelinkomen wordt hoger.

Hoe moet je kindgebonden budget aanvragen?

Als je kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank ontvangt, dan kom je automatisch in aanmerking voor het kindgebonden budget. Hierover sturen ze je een brief. Tegelijkertijd geven ze een seintje aan de belastingdienst om te laten weten dat jij kinderbijslag ontvangt. Als je op dat moment al een andere vorm van toeslag ontvangt, dan krijg je het kindgebonden budget automatisch. Als dat niet zo is, moet je het zelf aanvragen. Hieronder gaan we dieper in op deze situatie.

Situaties waarin je zelf kgb aan moet vragen

In de ideale situatie registreert de Belastingdienst alle rechten op toeslagen automatisch. In veel gevallen gaat het prima, maar er zijn nog enkele situaties bekend waarbij je zelf het kgb aan moet vragen. Hieronder zetten we de belangrijkste situaties voor je op een rij. Deze voorwaarden zijn een adaptatie van de Sociale Verzekeringsbank.

 • Je ontvangt voor de eerste keer kinderbijslag en je ontvangt  toeslagen van de Belastingdienst.
 • Je denkt dat je recht hebt op het kindgebonden budget, maar je hebt nog niets gehoord van de Belastingdienst terwijl de beslissingstermijn al is verstreken.
 • Je hebt eerder kindgebonden budget ontvangen, dat is gestopt. Inmiddels denk je dat je weer in aanmerking komt voor het kindgebonden budget.

De aanvraag voor de toeslag moet je doen op ‘Mijn Toeslagen’ (www.toeslagen.nl). Hier moet je inloggen me tje DigiD. Op deze pagina zie je een gedetailleerd stappenplan van hoe de aanvraag verloopt.

Wie moet het kindgebonden budget aanvragen?

Degene die kinderbijslag ontvangt moet het kindgebonden budget aanvragen. Beide ouders moeten hierover in overeenstemming komen. Dit zegt de Belastingdienst er zelf over: “U bepaalt samen welke ouder kinderbijslag krijgt of dat wij de kinderbijslag over beide ouders moeten verdelen. Ontvangt u ook kindgebonden budget? Dan kan de Belastingdienst het kindgebonden budget maar aan 1 persoon betalen. Kies samen welke ouder het kindgebonden budget krijgt. Wie het laagste inkomen heeft, krijgt meestal een hoger kindgebonden budget.”

Wat gebeurt er na de (automatische) aanvraag?

De Belastingdienst zal jouw situatie vergelijken aan de hand van de voorwaarden die we eerder hebben besproken. Afhankelijk van de uitkomst, zal deze instantie bepalen of je in aanmerking komt voor het kindgebonden budget en hoe hoog dit bedraagt. Vervolgens zijn er twee scenario’s denkbaar:

 1. Je hebt geen recht op kindgebonden budget. Daarover krijg je geen bericht. Dus in dit geval geldt duidelijk: “geen bericht, slecht bericht.”
 2. Je hebt recht op kindgebonden budget. Daarover krijg je een bericht met hierin de beslissing.

In totaal kan de Belastingdienst er maximaal 8 weken over doen om de beslissing naar je op te sturen. Als je na 8 weken nog steeds geen bericht hebt ontvangen, dan betekent dit automatisch dat je volgens de beoordeling van de Belastingdienst geen recht hebt op het kindgebonden budget. Als je twijfelt over de uitslag, hier vragen over hebt, of het er niet mee eens bent, dan adviseren we je om contact op te nemen met de Belastingtelefoon of middels een brief.


Kindgebonden budget was voorheen ‘kindertoeslag’

Tot 2009 was zorgtoeslag dé term voor tegemoetkoming in de kosten voor kinderen. Kindertoeslag ontstond náást kinderbijslag, en verving de daarvoor geldende kinderkorting. Nu is er sprake van het kindgebonden budget. Hoewel deze verandering op moment van schrijven al bijna 10 jaar geldt, zijn er nog steeds mensen die de terminologie met elkaar verwarren. Daarom wilden we het graag benoemen. Als je meer details wilt over deze wijziging, dan raden we je aan om Wikipedia te raadplegen.


Ook interessant: kinderopvangtoeslag

Naast kinderbijslag en het kindgebonden budget, kom je mogelijk ook in aanmerking voor een extra toeslag, namelijk kinderopvangtoeslag. Zoals je in dit artikel kunt lezen, kunnen de kosten voor kinderopvang best hoog oplopen. Met de kinderopvangtoeslag komt de Belastingdienst je tegemoet in deze kosten. Ook voor deze toeslag moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Voor meer informatie hierover, verwijzen we je graag door naar de website van de Belastingdienst.foto auteur Anne von Gleich
Dit artikel is geschreven door Anne von Gleich

Anne is freelance tekstschrijver en content marketeer bij Sans Plus. Met oog voor detail en hart voor de doelgroep brengt ze elk verhaal tot leven.

Website LinkedIn
Dit artikel is geplaatst in de volgende categorie(ën): Financieel Kinderen

Suggestie insturen

Opmerkingen, verbeteringen of suggesties op dit artikel? We horen graag van je zodat we de inhoud van dit artikel nog beter kunnen maken. Vul het onderstaande formulier in:


Tip van onze redactie

Thuisverdiener
Copyright Dik.nl 2024 | DIK.NL geeft antwoord op je vraag