Dik.nl bevat affiliate links. We ontvangen mogelijk een commissie als u een aankoop doet via deze links.

Moet je belasting betalen over je overuren?

Moet je belasting betalen over je overuren?

Laatst bijgewerkt: 5 oktober 2022

Hoewel de Belastingdienst het de Nederlandse bevolking steeds makkelijker wil maken om belastingaangifte te doen, is niet iedere situatie even eenvoudig. Wanneer je gewoon werkt volgens je contract en iedere week hetzelfde aantal uren maakt, is de situatie soms volledig anders dan wanneer je overuren maakt. Weet jij ook niet zeker of je belasting moet betalen over je overuren? In dit artikel geven we antwoord op die vraag en geven we tips zodat je geld kunt besparen op je overuren.


Wat is overwerk?

Niet al het werk dat je extra doet is per definitie ook overwerk. Wanneer we spreken over overwerk, gaat het om uren die je hebt gewerkt buiten je contract om. Je kunt dus logischerwijs alleen overuren maken als ergens is vastgelegd dat je een bepaald aantal uren moet werken per week. Ben je in loondienst, dan mag een werkgever je verzoeken om overuren te maken. Er zijn in de wet ook weer regels die ervoor zorgen dat dit geen extreme vormen kan aannemen, maar in het geval van ziekte of onvoorziene situaties binnen het bedrijf is het een geoorloofd verzoek.

Contract

Je kunt dus alleen overuren maken wanneer je meer werkt dat in je contract vermeld staat. In principe zijn het alleen overuren wanneer je werkgever dit verzocht heeft. Op eigen initiatief langer werken is dus niet altijd overwerk. Ben je van plan om overuren te werken vanuit eigen initiatief, overleg altijd met je werkgever wat daarvoor de geldende voorwaarde zijn. Sommige werkgevers betalen namelijk een extra percentage bovenop het salaris voor overuren, terwijl andere werkgevers dat niet doen. Staat er in je contract dat je bijvoorbeeld 20% extra krijgt bij overuren, vraag je werkgever dan of dit ook geldt wanneer je zelf besluit om meer te werken om bijvoorbeeld een bepaald project sneller af te krijgen. Is jouw werkgever aangesloten bij een CAO? Dan moeten deze regels wat betreft overwerk ook in de CAO zijn opgenomen.


Moet je belasting betalen bij overuren?

Er zijn veel misverstanden met betrekking tot overuren. Overuren vallen onder de categorie ‘bijzondere beloningen’ in je salarisstrook. Ditzelfde geldt voor bijvoorbeeld je eindejaarsuitkering of vakantiegeld. Overuren worden meestal de maand na het werken van de uren uitbetaald en er wordt dan direct belasting over geheven, waarna je het verschil krijgt betaalt.

Je moet dus altijd belasting betalen over overuren wanneer deze uitbetaald worden. Omdat werkgevers niet te weinig willen afdragen, kiezen ze daarom regelmatig automatisch voor de belastingschijf van 38,10% of hoger. Het kan zijn dan jouw salaris valt onder een lagere belastingschijf, waardoor je hierover dus te veel belasting betaalt. Dit kun je aan het einde van het jaar weer corrigeren, doordat je tijdens je belastingaangifte kunt invullen hoeveel je uiteindelijk verdiend hebt. Heb je te veel belasting betaald over je overuren, dan krijg je het verschil terug van de Belastingdienst.

Belastingschijven

Er is wel een belangrijke opmerking die geplaatst moet worden bij bovenstaand verhaal. Want hoewel je salaris binnen een bepaalde belastingschijf valt, hoeft dat niet hetzelfde te zijn in het geval van je overuren. Stel dat je gewone salaris binnen de schijf van 38,10% valt, dan kan je door je overuren in een hogere belastingschijf terechtkomen. Hoewel je normaal gesproken net zoveel belasting betaalt over normale uren als je overuren, kan dit betekenen dat je meer betaalt voor je overuren. Gezien het feit dat de volgende belasting bijna 52% bedraagt, betaal je dus aanzienlijk meer voor je overuren dan over je gewone gewerkte uren. Wanneer dat het geval is, kun je nadenken over de volgende keuzes.


Overuren uitbetalen of vrije dag aanvragen?

Het maken van overuren kan al vervelend genoeg zijn, met name als je er zelf niet voor hebt gekozen. Dan is het al helemaal vervelend als je ook nog eens meer belasting moet betalen over die gewerkte uren omdat je in een hogere belastingschijf terecht komt. In dit geval, maar ook wanneer deze situatie niet van toepassing is, kun je de keuze maken voor een vrije dag in plaats van het laten uitbetalen van je overuren. Dit geldt natuurlijk alleen wanneer er nadrukkelijk in de CAO of je contract is opgenomen dat dit een mogelijkheid is. Informeer hier dus altijd naar, voordat je uitgaat van een situatie die in jouw geval niet mogelijk is. Over het algemeen zijn er twee keuzes:

Tijd voor geld

Dit is de meest gebruikelijke manier om gecompenseerd te worden voor overwerk. Jij en je werkgever houden bij hoeveel uren je hebt gewerkt en vervolgens word je uitbetaald voor deze overuren. Een eventuele opslag op je normale uurloon wordt door de salarisadministratie berekend en vervolgens krijg je een maand na de gemaakte overuren de betaling gestort.

Tijd voor tijd

Een werkgever kan ook met een soort ‘plus uren’ en ‘min uren’ systeem werken. Iedere werkgever met zo’n systeem heeft daar eigen spelregels voor, maar op de belangrijkste factoren komen ze allemaal overeen. Je houdt in een systeem bij hoeveel extra uren je werkt, buiten je contract om, en op die manier bouw je een aantal plus uren op. Die worden aan jouw ‘account’ gelinkt en worden in mindering gebracht wanneer je besluit om minder te werken dan je contracturen. Je hebt bijvoorbeeld een contract van 40 uur. De ene week werk je er 60, dus verzamel je 20 plus uren. De volgende week kun je dan 20 min uren maken, dus hoef je maar 20 uur te werken.

Belasting ontwijken door uren

Het voordeel van tijd voor tijd is dat je de belasting ontloopt die je anders had moeten betalen. Dit is met name interessant wanneer je anders in een hogere belastingschijf terecht zou komen, maar ook als je gewone salaris al toereikend genoeg is en je toe bent aan wat vrije tijd na het maken van veel overuren. In dit geval betaal je dus helemaal geen belasting over de uren, dus zijn ze netto meer waard dan wanneer je ze had laten uitbetalen.

Niet alle werkgevers zijn even flexibel met de plus en min uren. Zo zijn er werkgevers die je hiermee alleen flexibele aankomst en vertrektijden bieden, die ook weer gebonden zijn aan bepaalde regels. Andere werkgevers willen dat je de uren alleen inlevert wanneer je sowieso al op vakantie gaat, dus om je vakantie te verlengen, terwijl andere werkgevers een maximumaantal ingewisselde uren per dag accepteren.


Overuren bij deeltijdwerk

Heb je een deeltijdbaan van enkele uren of dagen per week? Dan kan het alsnog zijn dat je moet overwerken. Wanneer jij een contract hebt voor een x aantal uren, dan is ieder uur dat je extra moet werken officieel overwerk. In dit geval moet je goed kijken wat er in de cao of je contract wordt vermeld over overuren en overwerk. Daarin staat namelijk precies vermeld waar je recht op hebt. Sommige Cao’s beschrijven overuren als uren die zijn gemaakt na overschrijding van de voltijdsbanen van bijvoorbeeld 36, 38 of 40 uur per week. Maak je ondanks je overwerk nog steeds minder uren, dan wordt dat officieel niet als overwerk gezien. Dit is vooral belangrijk wanneer de werkgever een hoger uurloon betaalt voor overuren.

Gelden jouw extra gemaakte uren als overuren, dan wordt dit waarschijnlijk meerwerk genoemd. Over dit meerwerk moet de werkgever alle officiële toeslagen en heffingen betalen. Dat geldt dus voor vakantietoeslagen, vakantie uren, pensioen en andere geldende gratificaties.

Heb je een deeltijdcontract, maar werk je vaker over dan dat je de reguliere uren werkt? In dat geval kun je aanspraak maken op een contract voor meer uren. Dat geldt voor alle parttimebanen, dus ook voor een min-max contract.

Meerdere werkgevers en belasting betalen

Heb je een bijbaan of meerdere werkgevers waar je in dienst ben? Dan moet je goed opletten welke informatie je verstrekt aan deze werkgevers. Over je inkomsten betaal je namelijk inkomstenbelasting. Als je werkgever alles goed heeft ingevuld, hoef je aan het einde van het jaar niets terug te betalen aan de Belastingdienst, omdat alles maandelijks betaald is via de werkgever.

Hierbij is vooral het doorgeven van informatie over de loonheffingskorting belangrijk. Dit kun je maar toepassen bij één werkgever wanneer je meer verdient dan de hoogte van deze korting. Dit bedrag ligt rond de 6.000 euro per jaar. Wanneer je loonheffingskorting hebt toegepast bij twee werkgevers en vervolgens overwerkt, kan het zijn dat je aan het einde van het jaar veel belasting moet terugbetalen. Kijk dus in het geval van meerdere werkgevers ook of je de loonheffingskorting hebt toegepast en waar je dat hebt gedaan.foto auteur Martijn Troch
Dit artikel is geschreven door Martijn Troch

Zelfstandig ondernemer bij Martijn Troch | Communicatie en Organisatie

LinkedIn
Dit artikel is geplaatst in de volgende categorie(ën): Financieel Werk

Suggestie insturen

Opmerkingen, verbeteringen of suggesties op dit artikel? We horen graag van je zodat we de inhoud van dit artikel nog beter kunnen maken. Vul het onderstaande formulier in:


Tip van onze redactie

Thuisverdiener
Copyright Dik.nl 2024 | DIK.NL geeft antwoord op je vraag