Dik.nl bevat affiliate links. We ontvangen mogelijk een commissie als u een aankoop doet via deze links.

Hoe kan ik mijn bruto salaris naar netto omrekenen?

Hoe kan ik mijn bruto salaris naar netto omrekenen?

Laatst bijgewerkt: 5 oktober 2022

Wanneer je in loondienst bent bij een werkgever, heb je bij aanvang van je dienstverband een salaris afgesproken. Dat salaris reflecteert de waarde die jij volgens het bedrijf toevoegt aan de onderneming. Over het algemeen wordt er altijd een brutosalaris afgesproken, waardoor je nettosalaris nog onduidelijk is. In dit artikel lees je over de berekening die je kunt maken om je nettosalaris te berekenen en welke factoren van invloed zijn op deze berekening. 


Het is je gelukt. Je hebt een nieuwe baan aangeboden gekregen en het brutosalaris ligt zelfs een stukje hoger dan bij je vorige baan. Dat is heel mooi, maar dat wil nog niet gelijk zeggen dat je nettosalaris net zoveel is gestegen. Of het nettosalaris net zoveel is gestegen, hangt af van een aantal factoren. Zo is loonheffing, de cao en de premie die je betaalt van belang bij de berekening van het bruto- naar het nettosalaris. Laten we dus eerst beginnen met de verschillen tussen de twee.

Verschil bruto- en nettosalaris

Het brutoloon is het loon dat je hebt afgesproken met de werkgever waar je voor wilt werken. Over het algemeen moet dit voldoen aan de wet- en regelgeving rondom salarissen zoals het minimumloon, maar ook moet de werkgever zich houden aan afspraken die vermeld staan in de cao. Natuurlijk geldt dat alleen als er een cao is binnen de branche waarbinnen je gaat werken.

Je nettoloon is het bedrag dat je uiteindelijk op je bankrekening gestort krijgt van je werkgever. Hier zijn alle extra kosten die je moet afdragen al vanaf gehaald door de werkgever, waardoor het geld dat je krijgt ook echt van jou is. Het nettoloon is dus je brutoloon, min alle verplichte loonheffingen en premies die je moet betalen. Welke kosten dat zijn, gaan we nu verder op in.


Welke heffingen en belastingen betaal je over je brutosalaris?

Als werknemer ben je verplicht aan aantal kosten te betalen. Deze kosten worden van je brutosalaris afgehaald door de werkgever. Wat er overblijft is je nettoloon. De volgende kosten zijn op iedere werknemer van toepassing:

 1. Loonbelasting
 2. Premie volksverzekeringen
 3. Premies werknemersverzekeringen
 4. Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

1. Loonbelasting

Iedereen die in loondienst is moet inkomstenbelasting betalen. Jouw werkgever houdt daarom de geschatte belasting van je brutosalaris in. Dit wordt door de Belastingdienst ook wel loonbelasting genoemd. Jouw werkgever maakt een berekening van je salaris en de verschuldigde loonbelasting. Vervolgens betaalt de werkgever dit aan de Belastingdienst. Wanneer de werkgever dit goed heeft gedaan, hoef je bij de jaarlijkse belastingaangifte niets terug te betalen aan de Belastingdienst.

Let op: Er kunnen een aantal situaties zijn waarin de werkgever alle loonbelasting juist afdraagt, maar dat je toch extra inkomstenbelasting moet betalen. Dat kan voorkomen in de volgende situaties:

1. De salarisadministratie geeft alleen je reguliere loon door aan de loonbelasting. Wanneer je extra inkomsten hebt zoals vakantiegeld, een 13e maand, bonus of overwerk, wordt dat niet meegerekend voor de loonbelasting, maar wel voor de inkomstenbelasting. Je zult dan dus een naheffing krijgen voor extra beloningen.

2. Voor de berekening van de loonheffing wordt onder andere gekeken naar de hoogte van het jaarsalaris voorafgaand aan het huidige jaar. Is er een grote wijziging in je salaris geweest en wordt loonheffing daar niet op aangepast, dan komt dat naar voren in de aangifte inkomstenbelasting.

3. De hoogte van de loonbelasting wordt bepaald per periode, vaak per jaar. Wanneer je bijvoorbeeld meer gaat werken of een hoger salaris krijgt gedurende die periode, wordt de loonbelasting niet aangepast. In de inkomstenbelasting is alleen het volledige jaarinkomen belangrijk.

Om ervoor te zorgen dat er geen fouten worden gemaakt bij de berekening van het nettoloon, dien je dus je werkgever even te controleren wanneer er sprake is van een van de bovenstaande situaties. Anders krijg je aan het einde van het jaar een onaangename verrassing en was je nettoloon lager dan je dacht.

2. Premie volksverzekeringen

De volksverzekeringen zijn bij wet verplichte verzekeringen voor inwoners en werknemers die in Nederland werken. Met deze bijdrage verzeker je jezelf tegen de financiële gevolgen van ouderdom, overlijden, bijzondere ziektekosten en kinderen. Je betaalt hiervoor maandelijks een vast bedrag, dat automatisch wordt ingehouden van je salaris. De premie komt ten goede aan de volgende verzekeringen:

– Algemene Ouderdomswet (AOW)
– Algemene Nabestaandenwet (Anw)
– Wet langdurige zorg (Wlz)
– Algemene kinderbijslagwet (AKW)

In principe moet iedereen deze volksverzekeringen zelf betalen, maar er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld wanneer je het principieel oneens bent met verplichte verzekeringen. In dat geval kun je een ontheffing aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dat betekent alleen niet dat je minder hoeft te betalen. Je betaalt dan namelijk een verhoogde belasting ter hoogte van de volksverzekeringen, waarna de Belastingdienst het bedrag voor je overmaakt naar de begunstigde partijen.

3. Premies werknemersverzekeringen

Ook de premies werknemersverzekeringen zijn verplichte, sociale verzekeringen die ervoor zorgen dat er een vangnet is wanneer je om welke reden dan ook zonder werk komt te zitten. Dat kan gaan om ziekte, arbeidsongeschiktheid, of werkloosheid. Je betaalt deze premies aan de volgende verzekeringen:

– Ziektewet (ZW)
– Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
– Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
– Werkloosheidswet (WW)

Deze premies hebben in principe niets met inhouding van jouw loon te maken. Je werkgever betaalt dit namelijk voor de werknemers. Maar er zijn uitzonderingen. De werkgever kan namelijk wel de Whk gedeeltelijk op werknemers verhalen. De hoogte van deze premie Werkhervattingskas is gebaseerd op het bedrag aan uitkeringen dat is uitgekeerd namens de organisatie waar je voor werkt. De werkgever heeft dus de mogelijkheid dit door te berekenen en dat kan invloed hebben op je nettosalaris.

4. Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet

De inkomensafhankelijke bijdrage Zvw is een verplichte sociale verzekering tegen ziektekosten. Als werknemers ben je dus verplicht om hieraan bij te dragen. Sommige werkgevers betalen de premie voor jou, maar andere werkgevers halen het van het brutosalaris af.


Wat bepaalt nog meer de hoogte van je nettoloon?

Je weet nu welke vier belangrijke onderdelen een rol spelen in de bepaling van je nettoloon, maar er zijn nog andere factoren die van belang zijn. De volgende onderdelen spelen ook een rol in het bepalen van je nettosalaris:

 • Bij welke cao is je werkgever aangesloten?
 • Heb je een parttimebaan of een fulltimebaan?
 • Wordt er loonheffingskorting toegepast?
 • Word je betaald per week, vier weken, maand of kwartaal?
 • Woon je in Nederland?
 • Heb je een zorgverzekering via je werkgever?
 • Rijd je in een auto van de zaak/ lease auto?

Rekentool voor het berekenen van je nettoloon

Het kan misschien een beetje overweldigend zijn om je nettoloon te berekenen zonder enige hulp. Er zijn zoveel onderdelen die je nettoloon bepalen dat het eenvoudig is om daar een foutje in te maken. Daarom zijn er veel handige rekentools op internet te vinden die jou helpen bij het berekenen van je nettoloon. Wel moet je erop letten dat deze tools alleen geschikt zijn als indicatie. Ook de rekentool kan niet overzien of jouw werkgever toch net iets andere regels hanteert.

Op de website van de loonwijzer vind je een handige rekentool waarmee je het nettosalaris kunt berekenen. Wat hierbij ook leuk is om te zien, is dat de kosten voor de werkgever erbij staan vermeld. Zo zie je dat de werkgever ook hoge kosten maakt om jouw nettoloon te kunnen betalen.


In het begin van het artikel spraken we over een hoger brutosalaris bij een nieuwe werkgever, maar toch een lager nettosalaris. In de rekentool kun je zelf al zien hoe dat kan komen. Als je vorige werkgever bijvoorbeeld de volledige bijdrage Zvw voor zijn rekening nam en de nieuwe werkgever doet dat niet, dan kan dat zomaar enkele honderden euro’s schelen voor je nettosalaris. Kijk dus altijd goed naar wat er wel en niet van je brutosalaris af wordt gehaald. Moet je nog in gesprek over wat je gaat verdienen? Lees hier onze 10 tips voor salarisonderhandelingen.foto auteur Martijn Troch
Dit artikel is geschreven door Martijn Troch

Zelfstandig ondernemer bij Martijn Troch | Communicatie en Organisatie

LinkedIn
Dit artikel is geplaatst in de volgende categorie(ën): Financieel Werk

Suggestie insturen

Opmerkingen, verbeteringen of suggesties op dit artikel? We horen graag van je zodat we de inhoud van dit artikel nog beter kunnen maken. Vul het onderstaande formulier in:


 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Tip van onze redactie

Thuisverdiener
Copyright Dik.nl 2023 | DIK.NL geeft antwoord op je vraag