Dik.nl bevat affiliate links. We ontvangen mogelijk een commissie als u een aankoop doet via deze links.

Wat kost een implantaat?

Wat kost een implantaat?

Laatst bijgewerkt: 5 oktober 2022

Wil je een implantaat zetten, omdat je een tand of kies mist? Of omdat je tanden slechts gedeeltelijk zijn ontwikkeld? Gelukkig is de technologie ver genoeg om jouw gebit weer compleet te maken. Maar… daar hangt wel een prijskaartje aan. Het zetten van een implantaat is niet goedkoop, en daarom vragen veel mensen zich af wat een implantaat kost. In dit artikel geven we zo uitgebreid mogelijk antwoord op deze vraag en komen we bovendien terug op de dekking vanuit zorgverzekeraars.


Wat is een implantaat?

Tanden en kiezen hebben lange wortels, die vastzitten in je kaakbot. Implantaten zijn als het ware kunstwortels, die natuurlijke wortels vervangen. De implantaten zitten dus voor het grootste gedeelte onder het tandvlees en zijn niet zichtbaar. Daarentegen doen ze hetzelfde werk als ‘echte’, natuurlijke wortels. Bovendien voel je geen verschil, dus je krijgt geen oncomfortabel gevoel in je mond. Als je een tand of kies mist, dan wordt er bovenop het implantaat een kroon, brug of kunstgebit geplaatst. Deze vervangt de ontbrekende tand of kies.

Voor wie zijn implantaten bedoeld?

Implantaten zijn bedoeld voor iedereen (jong of oud) wiens natuurlijke wortels ernstig beschadigd zijn of zelfs missen. Een implantaat kan dit herstellen. Als jij zelf niet constateert dat er een wortel mist, dan zal de tandarts of de tandheelkundige dit vroeg of laat opmerken en jou in de gelegenheid stellen om een implantaat te laten plaatsen. Je kunt echter geen implantaat krijgen voor een gezonde wortel, want natuurlijke wortels hebben altijd de voorkeur boven implantaten. Bovendien is er geen enkele reden om implantaten te verkiezen boven natuurlijke wortels.


Wat kost een implantaat gemiddeld?

Gemiddeld kost een implantaat tussen de €800 en €1400 per stuk. Er wordt onderscheid gemaakt tussen fase 1 en fase 2 implantaten.

Fase 1 implantaat

Een fase 1 implantaat is een implantaat dat in een behandeling geplaatst kan worden. Een deel wordt in het bot verankerd, en een deel steekt boven het tandvlees uit. Daar wordt naar verloop van tijd een kroon op geplaatst. De kosten voor een fase 1 implantaat zin opgebouwd uit de kosten voor het materiaal, de tandarts en tandtechnicus, de kaakoverzichtsfoto, het voorafgaande onderzoek, verlengde onderzoek en de overheadkosten. Samen kost dit gemiddeld €800. De daadwerkelijke behandeling en kosten kunnen anders uitvallen dan dit voorbeeld.

Fase 2 implantaat

Een fase 1 implantaat is een implantaat dat op den duur volledig met tandvlees wordt bedekt.  De kosten voor een fase 2 implantaat zijn opgebouwd uit dezelfde kosten als een fase 1 implantaat, aangevuld met kosten voor kaakverbreding- of verhoging, transplantatie van het bindweefsel, de materiaalkosten zoals de kosten voor de afdekschroef. Samen kost dit gemiddeld €1400. De daadwerkelijke behandeling en kosten kunnen anders uitvallen dan dit voorbeeld.


Waaruit zijn de kosten voor een implantaat opgebouwd?*

Wat een implantaat kost, valt van te voren moeilijk te zeggen. Het ligt er maar net aan welke tandheelkundige verrichtingen de tandarts en de tandheelkundige bij jou moeten verrichten. Om alvast een beeld te scheppen van alle mogelijke kosten, zetten we hieronder de implantologische kosten 2019 voor je op een rij. Deze kosten bestaan grofweg uit de volgende onderdelen:

  • Kosten voor overhead
  • Kosten voor onderzoek, diagnostiek en behandelplan
  • Kosten voor de pre-implantologische chirurgie
  • Kosten voor de implantologische chirurgie
  • Diverse kosten

Overheadkosten

Soort behandeling Zorgcode Kosten 2019
Overheadkosten implantaten J97 €171,85
Overheadkosten pre-implantologische chirurgie J98 €97,25

Kosten implantaat voor onderzoek, diagnostiek en behandelplan

Soort behandeling Zorgcode Kosten 2019
Initieel onderzoek implantologie J01 €63,56
Verlengd onderzoek implantologie J02 €97,79
Proefopstelling J03 €132,01
Implantaatpositionering op grond van CT-scan J05 €44

Kosten pre-implantologische chirurgie

Soort behandeling Zorgcode Kosten 2019
Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft J09 €234,69
Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft J10 €146,68
Prepareren donorplaats J11 €132,01
Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft J12 €141,79
Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft J13 €68,45
Totale kosten boren of inzetstukken J07 Kostprijs

Diversen in deze categorie: vrijleggen foramen mentale (J06, €29,34), kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft of in frontregio (J15, €83,12), aanvullende ophoging bodemholte (J17, €127,12), ophogen bodem bijholte orthograad (J18, €58,67), toeslag estherische zone (J19, €63,56).

Kosten voor implantologische chirurgie

Soort behandeling Zorgcode Kosten 2019
Plaatsen eerste implantaat, per kaak J20 €223,44
Plaatsen volgend implantaat J28 92,41
Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) J23 €73,34
Plaatsen volgende Healing Abutment J29 €34,71
Moeizaam verwijderen implantaat J26 €161,35
Verwijderen implantaat J36 €32,27
Vervangen eerste implantaat J27 €223,44
Vervangen volgend implantaat J37 €92,41

Diverse kosten

Er zijn nog een aantal kosten die vallen onder ‘diversen’. Omdat deze diversen alleen van toepassing zijn op specifieke situaties, nemen we deze kosten niet mee in het artikel. Je kunt de kosten opvragen bij je tandarts, je zorgverzekering of door het document ‘Tarievenlijst tandheelkundige zorg [jaartal]’ te raadplegen.

Daarnaast zijn er extra kosten die niet zijn opgenomen in het hoofdstuk implantaten van Tarievenlijst tandheelkundige zorg 2019. Deze kosten zijn: röntgenologische verrichtingen, kostprijs van de materialen, operatie donorplaats, kostprijs tandtechnische werkzaamheden. Om de hoogte van deze kosten te bepalen, verwijzen we je graag naar de brochure ‘Algemene Bepalingen behorende bij de Tarievenlijst tandheelkundige zorg’.

* Disclaimer

Alle kosten die worden omschreven in bovenstaande alinea, zijn gebaseerd op het officiële document ‘Tarievenlijst tandheelkundige zorg 2019’ (ook wel Tandartstarieven 2019 geheten). De bedragen kunnen per jaar verschillen, hoewel ze soms ook jarenlang gelijk blijven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor wijzigingen in tarieven, dan wel op wettelijk niveau, dan wel op praktijkniveau. Dus aan deze tarieven kunnen geen rechten worden ontleend.


Krijg ik mijn implantaat vergoed bij de zorgverzekeraar?

Implantaten worden nauwelijks gedekt door je basisverzekering. De behandeling wordt alleen vergoed als blijkt dat jij bijzondere tandheelkundige zorg nodig hebt, bijvoorbeeld door een afwijking aan je gebit. Daar zijn bovendien enkele uitzonderingen op, bijvoorbeeld als de oorzaak van het missen van hoektanden een ongeval is. Bovendien moet je verzekering specifiek toestemming geven voor deze vergoeding. Kortom, ga er maar niet vanuit dat het implantaat wordt vergoed vanuit je basisverzekering.

Vergoedingen vanuit aanvullende verzekering

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding voor het implantaat, moet je een aanvullende tandartsverzekering afsluiten. Hoeveel je vergoed krijgt hangt af van:

  • De zorgverzekeraar die je kiest
  • De hoogte van de aanvullende tandartsverzekering
  • De behandeling die jou wordt voorgeschreven

Wij kunnen helaas niet voorspellen hoeveel je vergoed krijgt. Om hier meer inzicht in te krijgen, raden we je aan om contact op te nemen met je tandarts en met je zorgverzekeraar.


Vraag een offerte op bij de tandarts

Tandartspraktijken zijn niet altijd even transparant in hun tarieven. Soms ga je ‘gewoon voor een controle’, en kom je van een koude kermis thuis. €25 voor 5 minuten uitleg, €30 voor reinigen gebit en noem maar op. Allemaal kosten die je niet had zien aankomen en die bovendien behoorlijk hoog zijn! Gelukkig hoef je je daar voor het plaatsen van een implantaat niet druk om te maken. Voor behandelingen die hoger uitvallen dan €25o, is de tandarts verplicht om vooraf een offerte op te stellen. Dus als jij erover na zit te denken om implantaten te plaatsen, dan kun je het beste een offerte opvragen bij je tandarts. Met behulp van deze offerte kun jij vervolgens uitzoeken of je een vergoeding krijgt van je zorgverzekeraar en zo ja, hoeveel je dan vergoed krijgt. Dan kun je met deze informatie bepalen of jij de implantaten kunt betalen of dat je nog even moet sparen.


Ook interessant: wat kost een kunstgebit?

Mis je niet alleen een of enkele tanden, maar een groot gedeelte van je gebit? Dan kun je een kunstgebit in overweging nemen. Als je benieuwd bent naar de kosten van een kunstgebit, dan verwijzen we je graag naar onderstaand artikel. Daar wordt tot in detail uitgelegd wat de verschillende kostenposten zijn, hoe hoog deze gemiddeld zijn en wat je zorgverzekeraar hierin voor jou kan betekenen.

Wat kost een kunstgebit?foto auteur Anne von Gleich
Dit artikel is geschreven door Anne von Gleich

Anne is freelance tekstschrijver en content marketeer bij Sans Plus. Met oog voor detail en hart voor de doelgroep brengt ze elk verhaal tot leven.

Website LinkedIn
Dit artikel is geplaatst in de volgende categorie(ën): Gezondheid Financieel

Suggestie insturen

Opmerkingen, verbeteringen of suggesties op dit artikel? We horen graag van je zodat we de inhoud van dit artikel nog beter kunnen maken. Vul het onderstaande formulier in:


Tip van onze redactie

Copyright Dik.nl 2024 | DIK.NL geeft antwoord op je vraag